O Concello de Friol finaliza o acondicionamento de varias vías municipais

Debido á gran extensión do Municipio e á numerosa cantidade de quilómetros de pistas e estradas que comunican o municipio friolés, desde o Concello de Friol apostan por seguir investindo na mellora das mesmas, xa que debido ás condicións meteorolóxicas adversas que se dan con frecuencia, o tránsito diario e o paso do tempo fan mella no estado das vías.

Así nesta ocasión, parte do Plan Provincial Único de colaboración cos Concellos foi destinado á pavimentación das diferentes vías das parroquias do municipio como é o camiño da Gándara, o acceso a Ferreira, o camiño de Mundín a Bustelo e o que comunica o cruzamento de Castro Cancela a Ximondriz, Carballo a Laxe, accesos á Igrexa de Silvela, accesos en Currás, viales na Laxe accesos desde Fonte de Ou Can a Rodo do Muiño, pista en Tralacorda e accesos no núcleo de Burgo do Negral.

Trátase da execución de tres proxectos de melloras no pavimento dun total de 31 km, todas elas situadas en diferentes núcleos do rural de Friol, para a realización destas obras leváronse a cabo movementos de terras para ensanchar e sanear os puntos de actuación, tamén realizáronse drenaxes, fixéronse traballos de limpeza e reapertura de cunetas, reparación de tramos con gravillón de colmatación estendido e compactado, aplicación de rego asfáltico, etc.

Outro dos proxectos finalizados é o de rehabilitación de tres centros sociais das parroquias de Roimil, Carlín e do núcleo da Laxe, estas tres edificaciones necesitaban unha importante mellora, sobre todo nos exteriores, devanditos traballos foron de renovar cubertas e impermeabilizar interiores así como o acondicionado das partes exteriores.

Son tres centros moi utilizados polos veciños de devanditos lugares e xa que logo eran unhas obras moi demandadas moi necesarias, así o entendemos desde o Equipo de Goberno, fixemos un esforzo para incorporar este proxecto a este plan para que os veciños poidan dispoñer dos locais nas mellores condicións posibles para que leven a cabo diferentes actividades con fins sociais, comenta o Alcalde José A. Santos, desde o concello tamén se está traballando nos últimos detalles do renovado centro social da parroquia de Lea, estamos xestionando o poder equipalo de electricidade e de abastecemento de auga, para que nun prazo breve os veciños poidan dispoñer destas renovadas instalacións, coméntanos o Alcalde.

Etiquetas