Guitiriz abre un listaxe de emprego temporal para o SAF

O Concello de Guitiriz vén de convocar a creación dunha bolsa de emprego temporal de auxiliares de Acuda no Fogar mediante concurso de méritos.

O obxectivo desta listaxe é a creación dunha bolsa de emprego temporal de auxiliares para posibles substitucións do persoal contratado por incapacidade laboral, vacacións, acumulación de tarefas, etc.

Esta listaxe terá unha duración de tres anos (2019-2022) e a contratación laboral será de ata un máximo de seis meses. O traballo conssitirá na realizacón de actividades reflectidas no plan de traballo que se elaborará no departamento de servizo sociais para cada persoa beneficiaria e serán os referidos á atención de carácter persoal, doméstico, atencións de ropua, compra, preparación de alimentos, e outras que así o determinen.

Os traballos realizaranse nos domicilios dos beneficiados deste servizo dentro dos límites municipais.

Por primeira vez non é necesario ter o certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente da Xunta, basta co compromiso de obtelo nun determinado prazo.

Ademais, para a selección non haberá examen, realizarase unicamente un concurso de méritos.

O prazo de presentación de documentación remata o 13 de febreiro, dez días despois da súa publicación no BOP.

Etiquetas