A Xunta destinou máis de 3,6 millóns de euros a explotacións da provincia respectuosas co medio ambiente

Estas achegas están incluídas no Contrato de Explotación Sustentable (CES) e fanse a través do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA), ente adscrito a Medio Rural.

/ Enviado por redactor o Dom, 12/02/2017 - 16:48

A Consellería do Medio Rural destinou 3.641.416 euros ás axudas de compensación para os agricultores da provincia de Lugo que asumen a utilización de prácticas respectuosas co medio ambiente.

Benefícianse destas axudas 977 agricultores e gandeiros lucenses, a maioría dedicados ao gando vacún de leite ou de carne por realizar unha xestión sostida dos pastos, aínda que tamén nalgúns casos polo fomento de razas autóctonas ou a conversión en gandería ecolóxica.

Estas achegas están incluídas no Contrato de Explotación Sustentable (CES) e fanse a través do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA), ente adscrito a Medio Rural.  Son un complemento á renda dos agricultores e gandeiros como compensación pola perda de ingresos e o aumento dos custes asociados a métodos de produción máis respectuosos co ambiente e a conservación da paisaxe.

Deste xeito, estas medidas remuneran aos agricultores polas funcións territoriais, sociais e ambientais que se derivan de determinados sistemas agrícolas e gandeiros, á vez que se reforza a sostibilidade das explotacións.

Todos os agricultores que asumen un contrato de explotación sustentable comprométense a  actualizar un caderno de explotación cun resumo da contabilidade e da conta de explotación, a recibir aconsellamento dunha entidade especializada en servizos medioambientais e   cumprir coas normas sobre a utilización de fitosanitarios e fertilizantes, entre outros requisitos. Ademais deben cumprir cos compromisos específicos establecidos para cada axuda en concreto da que son beneficiarios.