Taboada y Ramos S.L.

Friol lanza un proxecto pioneiro de permuta de propiedades agrarias

Friol lanza un proxecto pioneiro de permuta de propiedadesO Concello de Friol vén de lanzar o primeiro proxecto piloto en Galicia para a reorganización da propiedade a través de permutas. Este proxecto definirá a propiedade mediante permutas agrícolas voluntarias entre particulares, reorganizando unha superficie total dunhas 45 hectáreas.

Segundo explica o alcalde, José Ángel Santos, a reestruturación da propiedade mediante intercambios voluntarios levará a cabo o intercambio de terras agrícolas entre particulares a nivel local, mellorando a superficie agrícola das explotacións do municipio.

O proxecto piloto de permutas agrícolas voluntarias, que comeza no concello de Friol, definirá as parcelas a trocar e cubrirá unha superficie aproximada de 45 hectáreas.

RENDABILIDADE

O alcalde comenta, que “desde o equipo de Goberno promóvese este proxecto co fin de dar unha maior rendibilidade ás explotacións, como xa se fixo no Concello coa subvención de ata o 50% de gastos notariais a aqueles veciños que intercambian as súas propiedades, medida que tivo moi boa acollida dende a súa posta en marcha”.

“Agora, dende o Consello con este proxecto piloto, estase a dar un paso máis, tentando poñer en práctica por primeira vez en Galicia un instrumento que xa está definido dende 2015 na vixente Lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia e que aínda non fora posto en práctica ata o de agora no territorio galego”, engade.

Segundo o alcalde, que Galicia perde terras agrícolas hai máis dunha década é unha realidade, sen que sucesivas leis, regulamentos e axencias foran quen de frealo. Nos últimos anos, tanto o sector agrícola como o gandeiro demandaron a implantación de instrumentos útiles, prácticos e dinámicos que permitan promover a reorganización da propiedade a nivel local e sen ter que esperar a procesos macroeconómicos como as concentracións parcelarias, hoxe chamadas reestruturacións parcelarias, tan demoradas no tempo.

“O Concello de Friol agora quere dar resposta a estas demandas con este proxecto piloto, dar a coñecer un dos moitos instrumentos que temos para a reorganización da nosa propiedade, facelo máis rendible e que vemos que é unha realidade nun curto período de tempo”, engade.

SEIS MESES

A ferramenta permitirá realizar a reorganización de terreos nunha zona nun período aproximado de 6 meses, coa modificación da xeometría das parcelas agora existentes e, polo tanto, dos límites, accesos e valados existentes e a súa titularidade.

Segundo o alcalde, as zonas onde se situará a actuación estarán especificamente nas parroquias de Prado, Xiá e A Rocha, e serán beneficiarios deste ambicioso proxecto arredor de dez veciños, sen ningún custo para eles, xa que estará totalmente financiado a través de fondos públicos. Os traballos a realizar consistirán no achegamento ao perímetro de actuación, estudo da caracterización da zona, análise da propiedade do terreo, anteproxecto de reestruturación, coa súa posterior tramitación ata que se obteña a aprobación da Dirección Xeral de Infraestruturas e, finalmente, proceder á repartición, marcación e transferencia á notaría do rexistro e finalmente ao seu rexistro.

Este instrumento concíbese como complementario a calquera outro mecanismo de reestruturación, pero é de gran interese para as áreas locais e específicas que están pouco cultivadas. Permitirase o acceso á terra das explotacións existentes, así como a agrupación de superficie para facilitar o acceso ás explotacións, suporá un valor engadido para aqueles propietarios que non cultiven nin exploten as súas terras, xa que as poñen en valor.

A posta en marcha de iniciativas coma esta, de permutas agrícolas entre particulares, é unha necesidade evidente que se detecta desde hai anos, e agora, dende o Concello de Friol, e co apoio da Conselleria de Medio Rural, e Agader, vaise facer realidade.

Etiquetas