Mitma licita o contrato para a explotación da área de servizo de Guitiriz na A6

Mitma licita un contrato para a explotación da área de servizo de Guitiriz na A6O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, Mitma, licitou un contrato de concesión de servizos para a explotación da área de servizo de Guitiriz, situada a ambas as marxes da Autovía do Noroeste na A6, á altura do PK 538.

A modalidade de contrato será concesión de servizos por un prazo de 5 anos, co obxecto da conservación e explotación das instalacións existentes xunto coa execución das operacións de reforma e mellora que propoñan os adxudicatarios nas súas ofertas. A explotación de as áreas de servizo devindicará o correspondente pago dun canon anual a favor da Administración Xeral do Estado, non inferior a 189.436,50 euros.

O valor estimado do contrato é de 10.718.864,74 euros. Segundo a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, o valor estimado calcúlase como o importe neto da cifra de negocio sen IVE/IVE, ou o que é o mesmo, os ingresos que se estima que a empresa concesionaria obterá pola explotación das instalacións durante o prazo do contrato.

No procedemento de licitación, como criterio de sustentabilidade ambiental valoraranse as propostas que inclúan puntos de carga de vehículos eléctricos ou outras fontes alternativas de subministración de enerxía ou servizos tecnolóxicos. Con iso, contribúese á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS) cos que está comprometido o Mitma.

Etiquetas