Friol presenta uns orzamentos de 4,1 millóns de euros

Friol presenta uns orzamentos de 4,1 millóns de eurosO equipo de goberno de Friol, co seu alcalde José Ángel Santos á cabeza, presentaron os orzamentos para o ano 2021, que ascenden a 4,1 millóns de euros e que no ámbito do investimentos están previstos un millón de euros. As contas están tamén condicionadas pola situación sanitaria actual polo que apostarán tamén polos servizos sociais, aumentando considerablemente dita partida chegando aos 650.000 euros.

“Son uns orzamentos tremendamente estudados e rigorosos, todo sempre en beneficio da poboación do municipio e pode dicirse que Friol terá os maiores orzamentos da súa historia”, explica o alcalde.

A presión fiscal non aumenta en relación cos impostos municipais. Tampouco o prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar e o punto de atención aos nenos. Tampouco se aumentan os tipos impositivos establecidos nas ordenanzas municipais vixentes para o cobro do IBI de mercancías urbanas, rústicas, de características especiais e o imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

En relación co IBI rústico, a ordenanza continúa vixente para reducir o importe total do imposto, co máximo permitido pola lei, o 95%, daqueles inmobles nos que se atopa a construción e se desenvolven total e exclusivamente actividades económicas agrícolas ou gandeiras, claramente de apoio ao sector primario, un dos piares máis importantes da economía do noso municipio. Esta bonificación xa alcanza as 8.533 parcelas no termo municipal. E todos aqueles veciños que teñan dereito poden seguir solicitando esta bonificación.

Tamén está previsto continuar apoiando aos sectores comercial, empresarial e industrial reducindo as taxas municipais en termos de novas construcións ou reformas e incluso ampliacións de todas as empresas que están ou teñen previsto instalarse no noso municipio, co fin de mellorar e a captar tecido empresarial, segundo comenta o alcalde.

No que respecta a os gastos de persoal, “as cifras son extremadamente baixas”, cunha porcentaxe do 24,10%, unha das mais baixas da provincia. Pola contra, a cobertura do mantemento das vías públicas municipais, conta cunha partida de gastos en infraestructuras de 500.377 euros.

Etiquetas