A CHMS licita por 5 millóns as actuacións de conservación da demarcación Miño-Sil

A Confederación *Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, licitou por 4.467.085 euros o contrato de servizos para executar as “Actuacións de conservación do Dominio Público Hidráulico nos ríos da Demarcación do Miño-Sil” e por importe de 559.776 euros o contrato de Servizos de Asistencia Técnica á dirección destas actuacións.

O obxectivo do proxecto que executará o Ministerio, a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), mellorará o réxime fluvial natural ante eventualidades que mingüen a capacidade de desaugadoiro como consecuencia da acumulación de árbores caídas -mortas ou decrépitas-, ramas baixas, etc, que provocan zonas de tapóns e *represas vexetais, o que dificulta a circulación das augas e provoca arrastres de orixe vexetal e antrópico.

Tamén están previstas actuacións de defensa de marxes contra avenidas coa reparación, reconstrución e estabilización dos noiros e diques máis debilitados, ademais das limpezas e rozas selectivos que complementen as actuacións descritas.

Os traballos foron divididos por lotes para unha mellor xestión e desenvolvésense no territorio da Demarcación do Miño-Sil nas provincias de León, Lugo, Ourense, Pontevedra e Zamora. A duración dos mesmos será de 24 meses que poderían ser prorrogables por 12 meses máis.

A presentación de ofertas realizarase a través do Rexistro Xeral da Confederación *Hidrográfica do Miño-Sil, situado na rúa Curros Enríquez, 4-2º de Ourense, CP 32003, ata as 14,00 horas do día 10 de novembro para o contrato de Obras e do 14 de novembro para o contrato de Servizos de Asistencia Técnica.

Etiquetas