O Concello de Friol acondicionará as zonas verdes do polígono

O Concello de Friol acondicionará dúas zonas verdes e a distribución de colectores xunto cos seus soportes por todas as rúas do polígono industrial.

Desde o equipo de Goberno, consideran de vital importancia estas actuacións, dado que axudarán a impulsar a creación de tecido empresarial.

O proxecto consiste no acondicionamiento e a urbanización das únicas zonas verdes de que dispón devandito polígono, as cales teñen uns 12.000 metros cadrados de extensión. Unha delas está situada na rúa principal e a segunda na parte de atrás do polígono. Na mesma acción preténdese distribuír os colectores e os sistemas de suxección dos mesmos por todas as rúas deste centro industrial.
O Alcalde, José Angel Santos, considera que estas actuacións serán dunha gran importancia debido a que as empresas asentadas disporán de máis servizos á vez que tamén será un efecto chamada para que outros promotores consideren asentar a súa actividade no polígono.

A intención municipal é que este proxecto se execute por medio dunha subvención da Conselleria de Industria. De feito, o Concello iniciou os trámites e as xestións necesarias para que sexa así. O importe para ditas actuacións ascende a uns 50.000 euros.

O proxecto baséase na limpeza e o laboreo do terreo, a instalación dun sistema de rego, a plantación de árbores, plantas, ademais de situar mobiliario urbano e acondicionar unha zona de paseo por devanditas áreas. Para rematar, procederase ao sementado de céspede. Os colectores a instalar serán de vidro, papel, cartón e demais.

Desde o equipo de Goberno, co alcalde ao fronte, están facendo un importante esforzo para intentar atraer diferentes empresas con diferentes actividades e que se instalen no polígon. De feito, o alcalde estase a reunir con diferentes sectores para dar a coñecer Friol no exterior, e unha opción que lles dá a coñecer é o Polígono Industrial. “Con este tipo de actuacións conséguese facer un pouco máis atractivo o nos parque empresarial, e intentar que para unha empresa lle sexa máis fácil e agradable a idea de vir instalarse no noso municipio”, explica o Alcalde.

Etiquetas