Alumnos do IES Fonmiñá de Pastoriza realizan un estudo da igualdade

Os alumnos do colexio IES Fonmiña fixeron unha campaña englobada no Plan Proxecta da Consellería de Educación da Xunta, onde o proxecto chamouse O mundo que queremos. Este proxecto contemplaba o estudo da desigualdade e a súa aplicación na vida real.

Así, neste proxecto abordaron o problema do transporte escolar e conseguiron do concellos axudas tras unha campaña reiviendicativa.

O obxectivo do programa é que os nenos aprendan sobre as desigualdades que hai no mundo, e tamén as apliquen na súa vida real, que detecten as deficiencias do seu entorno e que loiten por melloralas.

Os rapaces fixeron unha votacion do que lles parecía mais importante e unhas das cousas máis notorias para eles foi a de loitar pola equidade de oportunidades, suliñando as dificultades que teñen para estudar unha vez finalizada a ESO.

A estes rapaces cando lles toque cursar BAC ou FP, xa que non son ensinanzas obrigatorias, non teñen transporte escolar, e isto implica un gasto importante para as familias.

Para sensibilizar á xente fixeron unha obra de teatro, carteis, e recollida de firmas. Escribieron tamén unha carta ao concello e reuníronse varias veces co alcalde e co secretario e plantexáronlles a idea de axudar a estes nenos que non poden sufragar o gasto anual en transporte, con datos reais de canto custaría financiar o autobús. A raíz desta petición, o Concello sacou unhas becas de  transporte dirixidas a menores de 30 anos según os ingresos familiares. De 700 euros para rendas de ata 9.000 euros anuais, 600 euros para rentas de 9.001 a 12.000, 500 euros para as de 12.001 a 20.000, 400 euros para as de 20.001 a 25.000, 300 euros para rentas de ata 25.001 a 30.00 e 250 euros para rentas de máis de 30.000.

Etiquetas