A campaña de vacinación da gripe dará comezo o luns

A campaña de vacinación da gripe 2018 botará a andar a partir do 22 de outubro cunha previsión de distribución de máis de 83.000 doses na provincia de Lugo; estenderase durante 10 semanas (ata o 28 de decembro) baixo o lema Contaxia a túa enerxía e non a gripe.

A Consellería de Sanidade destinará este ano un total de 608.000 doses, 48.000 máis que a pasada campaña, cun orzamento que ascende a 2.183.220 euros, 226.980 euros máis que no ano 2017. O orzamento previsto para a provincia de Lugo supera os 283.000 euros e se realizará con máis de 160 puntos de vacinación distribuídos na provincia.

Sanidade insta a todas as persoas que se atopen nos grupos de risco a vacinarse porque “é unha patoloxía facilmente transmisible e que pode chegar a ser grave, pero que é evitable”.

Haberá vacinas dispoñibles en todos os centros durante todo este tempo, polo que esta pode levarse a cabo dun xeito progresivo evitando aglomeracións nos primeiros días; calquera persoa vacinada en calquera das semanas da campaña gozará da máxima protección antes da chegada do virus a Galicia.

Tres tipos de vacina

Outra das novidades da campaña deste ano é a utilización da vacina antigripal tetravalente, que se vai empregar en dous grupos de poboación: nas mulleres embarazadas e nos menores de 15 anos que presenten algunha condición de risco.

Ademáis desta vacina tetravalente, durante a campaña 2018 empréganse outros dous tipos de vacina. Unha delas é a vacina convencional, que é unha antigripal inactivada de antíxenos de superficie e que pode ser utilizada a partir dos 5 anos de idade. A outra das vacinas empregadas é a de antíxenos de superficie inactivados con adxuvante indicada para as persoas de 75 ou máis anos e para as ingresadas en residencias de 65 ou máis anos xa que esta vacina ten unha maior inmunoxenicidade, para os que xera unha resposta inmune máis potente neste grupo de persoas cun maior risco de complicacións.

Do total das 608.000 doses de vacinas antigripais adquiridas inicialmente, 325.000 corresponden á vacina antigripal convencional; 260.000 doses son de vacina adxuvada, e 23.000 doses son de vacina tetravalente.

Poboación diana e obxectivos específicos

A vacinación ofértase gratuitamente para as persoas de 60 ou máis anos, residentes en institucións pechadas de calquera idade, mulleres embarazadas e tamén para aquelas persoas entre 6 meses e 59 anos con factores de risco que os predispoñen a padecer complicacións derivadas da gripe. Ademais, ofértase a persoas que lle poden transmitir a gripe a outras con alto risco de complicacións (entre os que se atopan os traballadores sanitarios) e tamén para persoas que desenvolven servizos esenciais para a comunidade.

A vacina antigripal non so evita casos senón que diminúe a frecuencia de complicacións derivadas desta enfermidade e, tamén, o risco de hospitalización e morte relacionada coa gripe.

Os obxectivos específicos son acadar unha cobertura na poboación de 60 a 64 anos igual ou superior ao 35%, conseguir unha cobertura na poboación de 65 ou máis anos igual ou superior ao 65%, e acadar unha cobertura superior ao 40% nos traballadores sanitarios do Servizo Galego de Saúde e nas mulleres embarazadas.

Melloras para profesionais e usuarios

Os profesionais sanitarios contarán este ano con informes mensuais sobre a cobertura da vacinación antigripal por cupo, o que lles permitirá contar con información personalizada. A Consellería de Sanidade ten activa tamén unha web temática como o principal portal de información para a sociedade e os profesionais, na que se actualiza toda a información técnica e os datos de evolución da campaña.

Así mesmo, todos os usuarios da aplicación informática VACGAL recibirán os avisos do inicio da campaña. Esta ferramenta, unha App gratuita da Consellería de Sanidade, iniciouse en abril deste ano poñendo a disposición da cidadanía información fiable e personalizada sobre o calendario vacinal por medio dos seus dispositivos móbiles.

A partir da terceira semana da campaña, tamén se desenvolverá o programa de promoción da vacinación antigripal mediante chamada activa. Os profesionais de enfermería chamarán á poboación entre 65 e 74 anos que non teña posta a vacina a esa altura da campaña. Ademais establécense axendas de citación especial para vacinación e realizarase vacinación aos enfermos crónicos nas visitas a domicilio.

Resultados da campaña de vacinación 2017

Durante a pasada campaña do ano 2017 administráronse na provincia 81.934 doses. Acadouse unha cobertura global nas persoas de 65 ou máis anos do 61,6%, cun aumento de case dous puntos con respecto á anterior; e no subgrupo de maiores de 75 anos a porcentaxe elevouse ata o 70,2% nos varóns e 66,8% nas mulleres.

A vacinación do persoal sanitario do Sergas alcanzou o 37,8%; neste caso o incremento foi de máis de seis puntos con respecto ao 2016. En Atención Primaria superouse o obxectivo proposto (40%), cunha cobertura do 40,7%, e en Atención Hospitalaria a porcentaxe foi do 35,7%.

Etiquetas