--->https://galiciaxa.com/?p=17367 O Concello de Friol firma un convenio para o abastecemento de auga na parroquia de Seixón - Terrachaxa.com

O Concello de Friol firma un convenio para o abastecemento de auga na parroquia de Seixón

O alcalde de Friol, José Ángel Santos, mantivo unha reunión para ultimar os detalles de colaboración entre administracións no futuro convenio cun importe de 200.000 euros para o abastecemento de auga na parroquia de Seixón.

Na actualidade, desde o Concello estanse ultimado os últimos detalles da redacción do proxecto e iniciando os trámites para obter os permisos necesarios. Devandito proxecto consta de dous partes fundamentais, a primeira sería a captación co caudal suficiente para abastecer dun xeito óptima a todas as vivendas e explotacións asentadas en devandita parroquia e a segunda parte do mesmo sería a construción dos depósitos para almacenar a auga da captación, entubar desde os depósitos cara ás vivendas e explotacións cos correspondentes entronques, todo iso sen custo algún para os veciños.

Segundo destacou o alcalde o obxetivo último que se pretende con estas obras é de dotar de abastecemento de auga a todas as vivendas e explotacións existentes na parroquia de Seixón, conseguindo con iso mellorar a calidade de vida de todos os veciños afectados e ao mesmo tempo preténdese unha maior rentabilidad das explotacións que están instaladas na zona.

Segundo destacou este tipo de colaboracións garanten a subministración de auga en calidade e cantidade aos cidadáns, axudando ás entidades locais a mellorar a rede de abastecemento secundaria e garántese o abastecemento e a regulación dos recursos hídricos en calidade e cantidade coa realización de obras de infraestructura necesaria, velando así polo consumo responsable fomentado e o seu aforro.

Desde o Concello, preténdese continuar nesta liña de traballo, buscando o apoio e a colaboración das distintas administracións públicas, para desta forma facer fronte aos distintos proxectos que nestes momentos están en marcha e son necesarios para mellóraa da calidade de vida dos habitantes do municipio.

Etiquetas