Comeza este sábado en Outeiro un novo curso de aproveitamento resineiro

O Concello de Outeiro de Rei organizará o seu primeiro Curso Formatico sobre Técnicas de Aprovechamiento Resineiro, un complemento ao aprovechamiento da madeira de piñeiro, que se celebrará nos días 23 e 30 de marzo e 6 e 13 de abril en horario de 10:00 a 14:00, contemplando un total de 16 horas de formación teórico-práctica.

A organización lembra qu ehaberá 12 prazas para esta formación e que o custe da matrícula é de 30 euros.

A actividade resinera é un aprovechamiento que está rexurdindo recientemente en diferentes lugares de Portugal, España e Francia como consecuencia de cambios producidos no prezo do mercado da resina, que fixeron que esta actividade volva ser rendible e de unha crecente demanda pola sociedade de produtos naturais respetuosos co medio ambiente.

Este aprovechamiento exponse como un complementopara as masas de piñeiro con obxectivo productor de madeira incrementando os beneficios xerados polos nosos piñeiros, fomentando unha xestión silvícola das nosas masas máis activa, reducindo o estrato arbustivo que se desenvuelve nos nosos montes, xerando emprego e fixando poboación no rural.

A actividade resineira é un modo de vida para quen decida dedicarse a iso e un complemento á renda principal para quen o decida ter como segunda actividade.

O obxectivo deste curso será ofrecer os coñecementos básicos necesarios para comezar unha explotación resinera, adquirindo tanto os aspectos teóricos necesarios para fixar un aprovechamiento, como participando en sesións prácticas nas que o alumno poderá realizar as diferentes partes do proceso para asegurar unha produción óptima.

 

Etiquetas