Bonos consumo Vilalba

José Ángel Santos: “Ano a ano aumenta o número de visitantes que nos veñen coñecer”

Que supoñen as festas para Friol?
Todo evento que se celebre nun Concello aporta riqueza entre outras moitas cousas, e as festas patronais ademais de aportar eses ingresos extra nos diferentes establecementos dedicados á hostalaría tamén crean unha maior rendibilidade ós distintos negocios que temos no noso municipio debido a que toda festa xera que as nosas familias teñan un gasto extraordinario debido a que nestes días nos visitarán amigos e familiares e isto repercute nos negocios existentes. Ademais de todo o anteriormente mencionado, as festas patronais aportan tamén algo que para un Concello como o noso é moi importante, grazas aos carteis publicitarios colocados polos concellos limítrofes, que é que Friol faise máis coñecido por estas datas. Entón, tanto a veciños doutros municipios, recórdaselles que por estas datas deben achegarse a Friol e tamén a eses foráneos que están gozando das vacacións e se achegan a Friol para coñecer este municipio e en particular as súas festas. Todo isto sempre aporta un consumo, e por tanto un ingreso e rendibilidade.

Hai preocupación para incentivar estas celebracións?
Son xa unhas festas consolidadas e que ano tras ano van colleitando máis éxito, se cabe, porque son moi coñecidas na contorna e tamén fóra dela. Cada ano temos máis visitantes para gozar da programación que nos ofrecen, polo que a preocupación, dende o meu punto de vista, non existe. Dende o concello estamos moi agradecidos dos membros que compoñen cada ano esas comisións de festas que con gran esforzo e sacrificio persoal organizan sempre unha programación espectacular, para o divertimento dos veciños e veciñas de Friol e da xente que se queira achegar. Con estes grupos de mozos e mozas sabemos que as nosas festas terán o éxito garantido.

Como colabora o Concello?
Dende o Concello procuramos poñer a disposición dos membros da comisión de festas todo tipo de infraestrutura, ben sexa aportando medios materiais como tamén humanos. Colaboramos moi de cerca apoiando con persoal do Concello para a organización deses tres días de festas, aportando medios materiais, iluminación, seguridade, limpeza extra, etc… En canto a apoio económico, pois tamén intentamos poñer o noso gran de area, sempre humilde, pero non menos importante. Estas festas cada vez son máis importantes para Friol. Ano tras ano increméntase o número de visitantes que nos veñen a coñecer ou que repiten a experiencia vivida en anos anteriores, por tanto, a colaboración do Concello debe de ser sempre cercana e na medida do posible máxima.

Ven de gañar unhas eleccións cun cremento espectacular. Cal é o segredo?
Non hai ningún segredo, simplemente é recoñecer por parte da maioría dos veciños e veciñas ese traballo, empeño e esforzo por tratar de mellorar o día a día de todos eles e intentar impulsar o noso municipio, sobre todo en tres puntos fortes, como son o sector primario, o empresarial e o turístico. Na anterior lexislatura, dende o anterior equipo de Goberno, propuxémonos unhas metas a conseguir, e creo que as mesmas son unha realidade. Agora hai que seguir apuntalando os puntos importantes que o noso municipio ten a día de hoxe e esforzarse en continuar impulsando os nosos sectores e con elo o propio Concello.

Cales son os proxectos máis inmediatos?
O empeño e o traballo do equipo de Goberno de tratar de conseguir levar a cabo esa modernización tan necesaria no noso municipio. Dende o Concello, estamos tratando de mellorar todos os servizos e incluso aumentar os do casco urbano e tamén acondicionar as prazas e parques existentes, porque cremos que é algo fundamental que os nosos veciños poidan ter os mellores servizos, como tamén é importante que todos aqueles visitantes que veñen a Friol leven unha boa impresión, de alí que unha gran maioría desa xente que ven ó noso Concello pasar uns días de lecer, sempre repite. Tamén dende o equipo de Goberno estamos a facer un esforzo importante no acondicionamento e mellora dos servizos e accesos nas 32 parroquias que compoñen o noso municipio. Estamos a facer un gran gasto nesa mellora das pistas municipais, de camiños de carácter agrícola, na renovación de alumeados no rural, etc… porque creo que debemos manter e mellorar, dentro das nosas posibilidades, todo tipo de servizos relacionados co noso rural, dado que o sector primario é o principal e o máis importante que temos a día de hoxe en Friol, de ahí ese apoio que dende o Concello brindamos ós nosos gandeiros, tratando de mellorar a calidade de vida no rural e para que deste xeito teñan unha maior rendibilidade as nosas explotacións.
Temos en marcha un importante proxecto duns 300.000 euros destinados a rexenerar uns 31 km da rede viaria municipal, imos adxudicar nos vindeiros días un proxecto de renovación de luminarias públicas de varias parroquias e están en marcha os traballos de rehabilitación e adecuación do edificio onde se situará o novo PAI, como tamén en vindeiras datas daremos un importante empuxón para que sexa realidade o novo complexo fluvial.
Dende o Concello desenvolvemos unha guía turística e cultural, pero tamén gastronómica, na que presentamos a nosa cultura e lugares para visitar, como a Torre de San Paio de Narla, pero tamén onde poder durmir e comer, etc. Temos un fermoso paseo ó longo do río Narla onde poder camiñar ou comer baixo a sombra das árbores ou un gran complexo deportivo á beira do río. Temos recentes instalacións renovadas: pista de tenis, un campo de fútbol e dúas piscinas, unha para nenos e outra para adultos. No mes de agosto, dende o Concello, organizamos campamentos para nenos, que tamén se levarán a cabo preto do río. Outro dos obxectivos do equipo de Goberno é dar a coñecer o noso municipio e poñelo en valor para que sexa un reclamo turístico. Unha maneira de facelo é organizar eventos e actividades e creo que se está a notar ese esforzo porque cada vez visítannos máis persoas. Cada vez existe máis xente que no seu período vacacional elixe Friol como destino, e iso supón un movemento económico para os nosos establecementos e, en definitiva, para todo o pobo.

Que é o máis urxente?
Seguir mellorando a vida dos meus veciños e veciñas, achegando novos e mellores servizos públicos, novas bonificacións e mesmo subvencións ó noso sector primario, continuar potenciando o noso polígono, difundir e promocionar o noso patrimonio para atraer visitantes, atender da mellor maneira posible ós nosos maiores e ós nosos mozos mellorando os servizos sociais, apoiar o deporte e loitar contra o desemprego.

Etiquetas