A Deputación aproba novas obras en estradas de Friol e Momán

A Xunta de Goberno da Deputación aprobou o Plan de Seguridade e Saúde no Traballo preceptivo para acometer o proxecto de acondicionamento dun treito de 2,2 kms –entre os puntos quilomátricos 47,7 e 49,9- do cinto comarcal de Friol, a estrada LU-P-1611, que conta cun investimento de 200.000 euros. Estas obras súmanse ás que xa acometeu a Deputación nesta vía, entre o km 46,8 e 47,7. Esta estrada é a que rodea á capital lucense, que vai dende o núcleo de Friol cara o polígono industrial de Begonte, á parroquia de Ousá. Complementa a estrada da Xunta que vén de Palas e que empregan os veciños desta localidade e de Friol para incorporarse á A-6. Unha vez aprobado o plan de seguridade, o inicio das obras é inminente.

Así mesmo, a voceira socialista deixou claro que o compromiso por parte da Deputación de Lugo coa mellora da estrada Momán-As Pontes, a LU-P-2204,  no Concello de Xermade, “é absoluto, tanto que non só é unha vontade política, senón que xa está plasmado documentalmente, e por iso o 7 de marzo deste ano se formalizou un contrato por preto de 500.000 euros para acometer as melloras entre os puntos quilométricos 4 e 7”. García Porto precisou non obstante que para poder acometer as obras “estamos pendentes de que os veciños desta zona fagan a parte que lles corresponde, que é a cesión dos terreos. E creo que aí o cura párroco tamén podería facer unha labor para incentivar si quere dalgún xeito a todos os veciños para que ese compromiso que había de que a Deputación facía o proxecto e acometía as obras e os veciños cedían os terreos, se faga realidade o máis pronto posible. É certo que algúns xa cederon os terreos, pero outros non, e o que non podemos facer é acometer unha obra por tramos, cando menos teremos que ter uns treitos duns cantos metros que nos permitan avanzar na obra”.

O proxecto consiste na ampliación da plataforma para dispoñer dunha calzada de 7ms. de ancho, a drenaxe, afirmado, pavimentación e sinalización horizontal e vertical. O prazo de execución unha vez iniciados os traballos é de 11 meses. Toda a información sobre o proceso de contratación desta obra é publica, e está colgada no Perfil do Contratante da Deputación, aloxado na web da institución provincial: www.deputacionlugo.gal En tanto estas obras non poden acometerse, a Deputación está a acometer un bacheo.

O investimento na reforma integral destes 3 novos quilómetros da vía Momán-As Pontes ascende a 452.000 euros, que se suman aos 414.000 xa destinados para o arranxo da estrada entre os puntos quilométricos 0 a 2 e 414.000 euros, ao treito entre os quilómetros 2 e 4. Isto suma 1,1M euros e o arranxo de 7 quilómetros, co que quedarían pendentes 2,8 quilómetros para rematar coa mellora integral da vía.

Etiquetas