Bonos consumo Vilalba

As Pontes inviste 265.000 euros na mellora de camiños rurais

Concello das Pontes investirá preto de 265.000 euros na mellora dos camiños municipais de Veiga da Nata, Ermida, Porto de Frades, A Bouza, Pereira, Os Pedregás, Espá, O Sixto, Paipaz e o Cameleiro co obxectivo de dotalos dunha maior calidade, tanto estrutural como superficial, e garantir, deste xeito, a seguridade do tráfico e viandantes.

A través destas actuacións, o goberno local continúa co seu proxecto para mellorar as infraestruturas do ámbito rural, favorecer a calidade de vida da veciñanza, que sumadas ás actuacións xa levadas a cabo e as previstas acometer, ó longo de todo o 2019, permitirán avanzar cara un municipio máis accesible, cómodo e seguro.

As diferentes obras, financiadas maioritariamente a través do POS 2019 da Deputación da Coruña (182.000 euros) e os fondos Agader, permitirán a substitución da actual capa de rodadura por aglomerado e inclúen o varrido da superficie do viarios, a limpeza das marxes e cunetas, a reposición da sinalización vertical e horizontal, así como o pintado dos viarios.

Entre os traballos previstos tamén se inclúen unha serie de actuacións encamiñadas a mellorar a drenaxe dos camiños e, co obxectivo de realizar de forma correcta os entroncamentos con outros viarios, realizarase un fresado das vías.

Etiquetas