Bonos consumo Vilalba

O cambio de frecuencias da TDT comeza o día 18 en 58 municipios de Lugo

A partir do 18 de setembro, comeza o cambio de frecuencias de televisión dixital terrestre, TDT, en 58 concello da provincia de Lugo, primeira comunidade autónoma de Galicia na que se inician as actuacións do Segundo Dividendo Dixital.

Este cambio de frecuencias é un proceso que non implicará a aparición nin desaparición de canles de televisión, que simplemente desprázanse de frecuencia, nin a obsolescencia de televisores nin descodificadores de TDT. Así mesmo, dependendo da súa tipoloxía, nalgúns edificios non será necesario adaptar as instalacións de recepción do sinal de televisión, mentres que nos que sexa preciso facelo a cidadanía non terá que asumir ningún custo, xa que poderá solicitar as axudas previstas polo Goberno.

Durante o cambio de frecuencias de TDT, co fin de facilitar a transición e minimizar o impacto para a cidadanía, as cadeas de televisión emitirán simultáneamente a través das frecuencias nova e antiga, simulcast, antes de proceder ao apagado desta última. Esta emisión simultánea terá unha duración de entre catro e seis meses na maior parte dos municipios e de tres meses nalgún deles.

En total, na provincia de Lugo, 8.312 edificios, nos que residen 130.006 persoas, terán que adaptar as súas instalacións durante o proceso do Segundo Dividendo Dixital. A partir do 18 de setembro iniciarase a emisión en simultáneo nas frecuencias nova e antiga dos 58 municipios que reciben o sinal de televisión do área xeográfica de Lugo. Neles, migrarán dúas frecuencias, o que afectará a diferentes canles de televisión. Por iso, as comunidades de propietarios dos edificios onde se teñan que realizar adaptacións deberán, durante os vindeiros meses, realizar os cambios nos seus sistemas de recepción de TDT para visualizar as canles nas novas frecuencias.

A principios do vindeiro ano producirase o cambio de frecuencias nos 8 municipios lucenses restantes que reciben o sinal de televisión do área xeográfica de Ourense. Pola súa banda, en Muras, incluído no área xeográfica de Coruña Norte, non haberá cambios en ningún múltiple dixital estatal ou autonómico, xa que se mudaron estas canles á banda de 700 MHz no Primeiro Dividendo Dixital.

No que respecta a Galicia, os municipios dos seus catro provincias reciben o sinal de televisión de cinco áreas xeográficas diferentes. A de Lugo, na que o cambio de frecuencias comeza en setembro; as de Coruña Norte e Coruña Sur, nas que non haberá cambios nos múltiples estatais ou autonómicos; e as de Ourense e Pontevedra, nas que as actuacións continuarán a principios de 2020. Isto supón que en 219 municipios dos 313 que hai na rexión produciranse cambios de frecuencias durante o proceso do Segundo Dividendo Dixital: 66 en Lugo, 56 en Pontevedra, 5 na Coruña e os 92 da provincia de Ourense.

O cambio de frecuencias do Segundo Dividendo Dixital non afectará por igual a todos os edificios. En concreto, deberán realizar adaptacións os edificios comunitarios de tamaño mediano ou grande que estean equipados con sistemas monocanales ou centralitas programables. Pola súa banda, as vivendas individuais non necesitarán facer esta adaptación.

Etiquetas