Unha rapaza de Friol representa a España nunha cumbre mundial en Exipto

Estela Villarabide Varela, alumna da Universidade Carlos III de Madrid e natural de Friol, vén de participar no Foro Mundial de la Juventud, desenvolvido este mes de decembro en Exipto. A alumna representaba a España en distintas ponencias dentro da Unión Mediterránea e as resolucións das mesmas se mandarán os distintos ministros do ramo dos países correspondientes.

Esta é a primera vez que unha representante lucense participaba nun foro de relevancia mundial como é este, que se desenvolveu no país africano e foi ademáis seleccionada para representar a España entre un bo número de candidatos, o que representa ademáis o maior logro no campo educativo na localidade de Friol.

Etiquetas