Endesa solicita formalmente o peche da central das Pontes

Endesa presentou  a solicitude formal de peche das centrais térmicas de carbón situadas nas Pontes e Carboeiras (Almería). Segundo a empresa, este peche débese á profunda modificación das condicións de mercado (rexistrouse un incremento substancial no prezo dos dereitos de CO2 e unha caída significativa do prezo do gas), que ao seu xuízo levou a que estas centrais sufrisen unha importante falta de competitividade na cobertura da demanda de mercado e a que, por conseguinte, acentuouse a súa exclusión deste.

A empresa xa anticipara en setembro a decisión de promover a descontinuidade da actividade destas centrais. Desde ese momento, Endesa veu analizando alternativas de funcionamento das plantas mediante o emprego de biomasa, que, con todo, non resultaron satisfactorias, tanto desde un punto de vista técnico e ambiental, como económico, o que as fai inviables.

Iso levou á presentación da solicitude de peche, aínda que a compañía resérvase o dereito de desistencia desta petición, no seu conxunto ou parcialmente, no caso de que, como consecuencia das probas adicionais de combustión con distintas mesturas de combustible, tanto na central das Pontes como na de Carboeiras, que se realizarán nos próximos meses, puidesen variar os resultados e garantir a viabilidade das plantas.

“A solicitude é plenamente coherente co obxectivo de conseguir un sistema enerxético totalmente descarbonizado no ano 2050, compromiso compartido e apoiado pola compañía e por todos os países que asinaron os acordos do Cume de París COP21”, engade o comunicado.

Antes de presentar a solicitude de peche, a compañía informou diso aos representantes do Ministerio para a Transición Ecolóxica, ás autoridades autonómicas de Andalucía e de Galicia e ás dos municipios nos que se achan situadas as plantas. Ata a autorización de peche, as plantas irán dando saída progresivamente ao carbón que teñen almacenado.

En paralelo á solicitude, Endesa presentou para cada planta un proxecto de actuacións para atenuar o impacto provocado pola diminución de actividade, Plan Futur-e, destinado a promover o desenvolvemento de actividades económicas e xeración de emprego nas zonas nas que se atopan situadas as dúas centrais. A compañía subliñou que estas propostas áchanse abertas a incluír de maneira flexible novas iniciativas viables que poidan propoñerse en diante para conseguir eses obxectivos de desenvolvemento das zonas das centrais, sumando os seus esforzos ás iniciativas e liderado das Administracións Públicas.

O presidente do comité de empresa da central térmica das Pontes, Luís Varela, esixiu unha transición que permita manter o emprego na comarca.

No marco do establecido nos plans Futur-e, Endesa respectará o posto de traballo de todos os empregados das dúas centrais, 174 no caso das Pontes e 113 en Carboeiras. En concreto, abriranse procesos de recolocación e xa se iniciaron medidas formativas para mellorar a capacitación técnica dos empregados, que tamén se terán en conta para os labores de desmantelamento das centrais e futura operación e mantemento dos novos parques renovables.

Respecto ás empresas auxiliares, Endesa priorizará a contratación de persoas da contorna para acometer os traballos de desmantelamento unha vez aprobada a solicitude, así como no desenvolvemento das novas instalacións renovables que se propón levar a cabo nas zonas das dúas centrais. Para esas persoas están previstos programas adicionais de formación que se implantarán para a xeración de emprego local. Así mesmo, a compañía fomentará para a execución dos seus novos proxectos renovables a compra de materiais a provedores locais que impulsen o desenvolvemento industrial verde da zona.

Para o desmantelamento das instalacións das Pontes (que conta con catro grupos de xeración) estímase unha duración de ao redor de catro anos, máis as tarefas previas, que xerarán ao redor de 130 empregos directos con puntas de traballo de ata 200 persoas. No caso da central de Carboeiras, que conta con dous grupos, para o desmantelamento das instalacións contémplase unha duración de 3 anos, tras uns 18 meses de traballos de preparación, que xerarán uns 110 empregos directos con picos de traballo de ata 160 persoas.

Etiquetas