Sotavento pecha o ano con case 9.000 visitantes

O Parque Eólico Experimental Sotavento, despediu o ano 2019 con 8.854 visitantes cun total de 307 grupos. A cifra supón unha media de 36 persoas diarias e 25 grupos mensuais. En canto a acumulados desde a súa apertura, son máis de 270.000 as persoas que participaron nas actividades de educación ambiental de Sotavento.

Este ano as actividades educativas de Sotavento, cumpriron a súa maioría de idade e as súas cifras tanto cuantitativas como cualitativas confirman, unha vez máis, o éxito do proxecto e o seu importante labor de concienciación ambiental.

Sotavento, colaborou en 2019 con multitude de proxectos. Desde a cesión da instalación para a imaxe dunha campaña publicitaria para a marca Inditex, ata proxectos de cooperación internacional para o desenvolvemento sustentable ou campañas de concienciación sobre cambio climático. Sen esquecer distintos máster, proxectos de fin de carreira, Erasmus, etc.

Sotavento tamén deseñou e levou a cabo en 2019 a segunda campaña Bono Social eléctrico unha iniciativa iniciada en 2018 e que en leste o seu segundo ano pretendeu achegar á cidadanía o contido do devandito bono social eléctrico. A campaña contemplaba a formación e o asesoramento dos técnicos municipais, asociacións de consumidores, persoal de empresas e ONG que traballan en ámbitos sociais.

Tamén neste ano finalizado, reactivouse o apartado de exposicións coa inauguración da mostra Mare plasticum que realiza unha reflexión crítica sobre a contaminación do mar por materiais plásticos e que visitou Museos tan importantes como o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, Museo Oceanográfico de Mónaco ou O Museo Nacional de China entre outros.

No ámbito divulgativo, 2019 deixou importantes novidades a nivel de actualización de panelería e imaxe exterior das instalacións. Ademais desenvolveuse un aplicación na vivenda bioclimática que permite visualizar de maneira comprensible a resposta da mesma #ante diferentes situacións meteorolóxicas (día de verán, día de inverno, entretiempo…). Deste xeito podemos observar a entrada secuenciada dos diferentes sistemas activos (ventiladores de teito, chan radiante, refrixerador evaporativo, distintas caldeiras, etc.) en función da eficiencia de cada un en distintas condicións meteorolóxicas.

En canto aos visitantes, a maior parte das visitas durante este período, concretamente o 36% das mesmas, foron realizadas por grupos técnicos e universidades, seguido por centros educativos de secundaria, asociacións e centro educativos de primaria. Campamentos, familias e visitas institucionais completan as visitas que se achegan a Sotavento co afán de coñecer a realidade enerxética actual e os principais sistemas de aforro e eficiencia enerxética que existen.

En canto a orixe, o 93% das visitas chegaron desde algún punto da nosa Comunidade, sendo A Coruña (54%) a provincia con maior representación nas mesmas. Cabe destacar que o 5% das visitas procedían doutros puntos do territorio nacional e o 2% facíano desde outros países.

Para este 2020 que acaba de comezar, no apartado de actividades, o parque conta cun calendario de reservas completo e unha lista de espera de máis de 3.500 persoas. Ofrecendo a aqueles visitantes que non forman parte de grupos organizados os festivos e fins de semana para que poidan coñecer as instalacións baixo reserva previa.

Ademais 2020 continuará coa implantación de proxectos demostrativos tales comol a instalación dun sistema de acumulación eléctrico en forma de baterías de litio que permita a xestión da electricidade xerada coas placas solares para comprobar a súa viabilidade nunha vivenda e a implantación dun sistema de xestión de chan radiante que, utilizando datos de predición meteorolóxica e tendo en conta a inercia térmica propia deste tipo de calefacción, poida acender ou apagar o mesmo automaticamente co fin de manter o confort do usuario co mínimo custo posible.

Ambos os proxectos continúan na liña de ofrecer exemplos reais que lle proporcionen ao visitante os coñecementos necesarios para poñer en marcha estratexias prácticas que lle permitan manter a súa calidade de vida á vez que diminúe a súa factura enerxética e ambiental. Algo que parece fundamental para a sustentabilidade do Planeta e que en Sotavento diríxese a ámbitos especialmente significativos a nivel económico e ambiental: a enerxía, o transporte e as vivendas.

Para visitar o Parque Eólico Experimental Sotavento, situado entre os concellos de Xermade (Lugo) e Monfero (A Coruña) é necesario concertar cita a través do teléfono 981 56 37 77.

Etiquetas