Xermade adhírese á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

O Concello de Xermade, xunto aos de Pontedeume de As nogais, adheriuse á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), que garante un correcto uso do territorio e a protección da paisaxe.

Coa incorporación destes tres, xa firmaron a adhesión un total de concellos 86, o que representa un 18% da superficie de Galicia e o 13,5% da poboación.

A Aplu ten por obxectivo velar pola legalidade urbanística e o control das posibles infraccións, como un ente que está ao servizo dos concellos para garantir a protección do territorio e o respecto á legalidade vixente.

A través destes convenios, os concellos delegan na Aplu as competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística relativas a obras que se executen sen licenza sempre que estean en solo rústico non urbanizable e solo urbanizable ou apto mentres non sexa aprobado o correspondente planeamento de desenvolvemento, e en núcleos rurais delimitados no Pxom. Por outro lado, a Aplu transferirá ao concello un 10% do produto das multas coercitivas e sancións.

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e representantes dos concellos de Pontedeume, Xermade, As Nogais e Agolada asina o convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Etiquetas