O Concello de Friol e a Xunta rehabilitarán o pavillón polideportivo

O Concello de Friol, xunto coa Consellería de Deportes da Xunta de Galicia, levará a cabo mediante un convenio, as obras de sustitución de cuberta e mellora das instalacións do pavillón polideportivo municipal situado no recinto do C.P.I. Dr. López Suárez. Ditas obras supoñen un importe duns 100.000 euros de investimento, a cal será cuberta a partes iguais por ambas institucións.

Estas instalacións atópanse en uso na actualidade, pero presentan un deficiente estado de conservación debido principalmente á entrada de auga por varios puntos da súa estrutura e humidades no interior.

O programa de necesidades correspóndese con mellóraa das instalacións polideportivas mediante sustitución da cuberta do pavillón, enfocada como actuación principal, e á ejecución de traballos varios no interior das instalacións para mellóraa das mesmas. Tamén se levarán a cabo traballos de drenaje perimetral para evitar humidades por capilaridad e substituiranse as campás de iluminación actuais da pista deportiva por outras de tecnoloxía LED, así como outras luminarias e calefactores.

A intervención consiste en mellóraa de equipamientos públicos para o desenvolvemento de actividades e eventos de carácter deportivo e sociocultural de interese para todo o Concello. A parte dos usos propiamente englobados dentro das actividades deportivas do centro de ensino, estas instalacións utilízanse para acoller actividades vecinales e eventos de carácter social e deportivo.

Estes traballos permitirán mellorar o desenvolvemento das actividades deportivas do centro de ensino, o benestar e a calidade de vida dos veciños de Friol, así fai referencia o Alcalde José Á. Santos á finalidade que se pretende coa ejecución de devandito proxecto, o regidor tamén agradece a implicación da Xunta neste proxecto que ambas administracións levarán a cabo, así como ao propio Presidente da Administración Autonómica, dado que personalmente foi quen impulsou devandito convenio.

Etiquetas