Enquisa Mobilidade

Sánchez avanza o plan de desescalada en catro fases

O Consello de Ministros aprobou este martes a estratexia que seguirá España para abandonar as medidas restritivas impostas polo estado de alarma imposto o pasado 14 de marzo para frear o avance da pandemia en España. O plan de desescalada contempla catro fases nas que as normas aplicaranse de forma gradual e serán comúns en todas as provincias, que se aplicarán a distinto ritmo segundo como evolucione o coronavirus nos seus territorios.

A Fase 0 comezarase a aplicar desde o vindeiro sábado, 2 de maio, excepto nas illas de Formentera, A Gomera, O Hierro e A Graciosa, que pasan directamente á Fase 1. Desde ese momento, a desescalada cara á nova normalidade prolongarase durante as seis ou oito semanas seguintes, é dicir, ata finais de xuño.

Cada fase terá unha duración mínima de dúas semanas ao ser o período medio de incubación do virus. Que unha rexión avance á seguinte fase dependerá, en todo caso, de se cumpre con indicadores sanitarios marcados. Durante o tempo que dure a desescalada recomendarase o uso xeneralizado da máscara.

Fase 0

A partir do próximo sábado, 2 de maio, os cidadáns poderán facer exercicio individual e dar paseos ao aire libre. Pois ben, ademais desas medidas e as saídas dos nenos, o Goberno permitirá desde o 4 de maio outras actividades:

 • Apertura de locais con cita previa. Entre eles, a de restaurantes con servizo de comidas a domicilio, sempre mantendo a máxima protección individual.
 • Levántanse as restricións aos adestramentos individuais de deportistas profesionais e federados. Tamén o adestramento básico de ligas profesionais.
 • Durante este período prepararanse os locais públicos con sinalización para a Fase 1.

Fase 1

A Fase 1 empezará o 11 de maio, só para as provincias que cumpran cos marcadores que estableza o Goberno. Nela permitirase o inicio parcial de actividades, pero coas debidas restricións de seguridade.

 • Abrirase o pequeno comercio con estritas medidas de seguridade. Unha medida que, por tanto, non inclúe os grandes centros ou parques comerciais. Na apertura de locais haberá un horario preferente para os maiores de 65 anos.
 • As terrazas poderán abrir sempre que non excedan o 30% da súa capacidade. Os hoteis e aloxamentos turísticos tamén abrirán, pero manterán as zonas comúns pechadas.
 • Durante estas dúas semanas (como tempo mínimo) renovarase a actividade do sector pesqueiro e o agroalimentario.
 • Os lugares de culto poderán abrir, pero limitando un terzo o seu aforo.
 • Reabrirán os centros deportivos de alto rendemento con seguridade reforzada. Esta apertura realizarase, se é posible, por quendas. Tamén volverá o adestramento medio en ligas profesionais.

Fase 2

 • Durante esta etapa intermedia, que non chegará antes do 25 de maio, permitirase a apertura do espazo interior de bares e restaurantes, con aforo de ata un terzo e só servizo de mesa.
 • O curso escolar non comezará ata setembro. Pero hai excepcións. Si que se permitirán as clases de reforzo para que os menores de 6 anos poidan ir aos colexios si os seus pais non poden teletrabajar desde casa. Os alumnos de 2º de Bacharelato tamén poderán acudir aos centros que acollan a EBAU, a proba de acceso á universidade.
 • Permitirase a caza e pesca deportiva.
 • Reabriranse cinemas e teatros, pero coas butacas preasignadas e limitación de aforo dun terzo.
 • As visitas a monumentos e espectáculos culturais, como salas de exposicións, realizaranse tamén cun terzo do aforo normal.
 • Permitiranse os eventos culturais en espazos pechados de ata 50 persoas. Ao aire libre, só cando non pasen as 400 persoas. Deberán celebrarse en butacas e nunca de pé.
 • Os lugares de culto limitarán o seu aforo ao 50%.

Fase 3

A última Fase da desescalada de España non chegará antes do 8 de xuño. Nela, tratarase de recuperar a nova normalidade e flexibilizarase a mobilidade xeral. Ademais seguirá vixente a recomendación do uso da máscara ao aire libre e no transporte público.

 • Nos comercios limitarase o aforo á metade da súa capacidade e fixarase unha distancia mínima de 2 metros.
 • Na restauración suavizaranse un pouco máis as restricións de aforo e ocupación. A separación entre o público, con todo, continuará sendo obrigatoria.

Etiquetas