Enquisa Mobilidade

A CHMS acondiciona o cauce do río Machín en Riotorto

A Confederación Hidrográfica do Cantábrico, dentro do seu Programa de mantemento e conservación de leitos, está a realizar actualmente traballos de acondicionamento do leito e ribeira do río Machín, nas inmediacións da poboación da Veiga, pertencente ao termo Municipal de Riotorto, en Lugo.

Ditas actuacións, que se desenvolven nun tramo duns 2.000 metros de lonxitude, consisten na retirada de residuos sólidos de distinta natureza que se transportan a lugares autorizados ou entulleira, entre eles troncos e ramas, así como na eliminación de pés mortos.

O orzamento estimado destes traballos ascende a 26.500 euros.

Todos os traballos realízanse a través da empresa pública Tragsa dentro do citado Programa de mantemento e conservación de leitos que se desenvolve fundamentalmente fóra das zonas urbanizadas, nas que os labores de conservación e mantemento de leitos son competencia dos concellos.

Etiquetas