Taboada y Ramos S.L.

Adif licita a adecuación de noiros e trincheiras na rede ferroviaria

O Consello de Administración de Adif aprobou na súa última reunión a licitación do contrato de servizos de adecuación de noiros e trincheiras no ámbito da rede ferroviaria convencional e de ancho métrico da zona noroeste.

O contrato, cun orzamento de licitación de 7.018.000 euros e un prazo de execución de 24 meses, inclúe actuacións na rede ferroviaria ao seu paso por Galicia, as provincias de León, Zamora e Salamanca e parte das provincias de Ávila, Valladolid e Palencia.

O alcance dos traballos para contratar comprende a realización dos servizos previstos para a protección dos noiros e a erradicación das árbores e a vexetación presentes na traza ferroviaria propiedade de Adif e tamén das árbores que, non sendo propiedade de Adif, poden afectar o desenvolvemento das circulacións se se produce unha caída sobre as instalacións.

A licitación tamén inclúe a colocación de mallas de protección, a execución de cunetas de coroación de desmonte e bajantes, así como a adecuación de drenaxe transversal, tallas, podas, rozas puntuais e tratamentos herbicidas necesarios para eliminar as árbores e a vexetación prexudicial para o correcto estado das marxes e instalacións ferroviarias.

Etiquetas