Enquisa Mobilidade

A Deputación levará a pleno o martes o listado dos proxectos dos Concellos do Plan Único

A Deputación de Lugo levará ao Pleno ordinario deste mes, previsto para o vindeiro martes, 28 de xullo, a relación de actuacións e proxectos que os concellos da provincia propuxeron para executar ao abeiro do Plan Único 2020. Os municipios priorizan os investimentos -aos que dedicarán preto do 64% do total dos fondos-, seguido de iniciativas para a creación de emprego e de medidas sociais e económicas para combater a Covid-19, unha nova liña que o Goberno da Deputación decidiu incluír este ano para axudar ás entidades locais a facer fronte aos efectos da crise sanitaria.

As actuacións do Plan Único foron abordadas este xoves na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, na que están representados todos os grupos políticos provinciais, previa á sesión do vindeiro martes.

Para o Plan Único a Deputación achega dos seus orzamentos 21,3M€ que, sumando as achegas dos concellos, consegue inxectar na sociedade e na economía da provincia máis de 24M€ de fondos públicos. Os concellos presentaron as súas propostas para destinar esta achega da institución provincial aos distintos programas establecidos: investimentos; Servizo de Axuda no Fogar (SAF); fomento do emprego; actividades culturais; actividades deportivas; actuacións/eventos turísticos; feiras, mercados e análogos; administración electrónica e protección de datos; protección civil; e emerxencia sanitaria coronavirus Covid-19.

Dos 21,3M€ do programa, 15,2M€ vanse destinar a investimentos. Destacan as melloras e acondicionamento de estradas, accesos a núcleos de poboacións e pavimentación de vías públicas. En total son 329 obras ou subministracións, repartidas entre os 67 concellos da provincia.

En relación co fomento do emprego, os municipios destinarán 3,6M€ a impulsar iniciativas que permitan a creación de postos de traballo no municipio. Un programa moi importante que permite que as persoas consigan asentarse no lugar onde residen e combater o reto demográfico. En total, vanse realizar 297 contratacións en 59 concellos da provincia.

Con motivo da declaración do Estado de Alarma e a crise sanitaria provocada pola pandemia do coronavirus Covid-19, a Deputación tomou a decisión de incorporar unha nova liña para que as entidades municipais puidesen facer fronte a gastos correntes derivados desta situación. En total, os municipios destinan máis de 1,2M€ para actuacións moi diversas. Por exemplo, a compra de material de protección, adecuación dos lugares públicos ou reforzar os servizos sociais para atallar as necesidades que xorden nos concellos.

En materia de servizos sociais, o Plan Único é o instrumento a través do que a Deputación financia o Servizo de Axuda no Fogar. Os concellos investirán máis de 3M€ a esta prestación. A día de hoxe aténdense a máis de 3.000 veciños e veciños ao abeiro deste servizo, que inclúe un conxunto de atencións e coidados moi variados. En cada caso, realízase unha valoración técnica que ditará que tipos de actuacións son necesarias levar a cabo para dar unha resposta o máis axeitada posible. Entre esas actuacións inclúense atencións de carácter persoal na realización de actividades básicas da vida diaria no domicilio, acompañamento e seguimento de tramitacións e atencións de carácter psicosocial e educativo enfocadas ao desenvolvemento das capacidades persoais básicas, entre outras, que contribúan a mellorar a calidade e ritmo de vida que levan.

Ao abeiro do Plan Único os concellos incluíron actividades ou eventos de promoción turística. Para este programa destinaranse 167.480€ para o total dos municipios, entre os que destacan spots publicitarios, impulso de novas rutas, sinalización turística, plans de redes sociais ou campañas en medios de comunicación, entre outras.

Este ano os concellos seguen apostando por investir na administración electrónica e protección de datos, programa que ascende a 140.737€, superando a cantidade do ano anterior de 105.000€.

O Plan Único tamén inclúe nas súas bases un apartado propio para Protección Civil ao que poden acceder aqueles concellos que dispoñen destas agrupacións. Neste programa este ano vanse incluír gastos correntes relativos a estas unidades que ascenden a 16.000€.

En canto ao programa relativo a feiras, mercados e outros, nesta anualidade os municipios decidiron destinar preto de 112.000€. Pola súa banda, en actividades culturais tales como escolas de música, teatro ou actuacións ou eventos que se celebren no ano 2020, o orzamento ascende a 278.730€.

A Deputación fomenta, así mesmo, o deporte a través deste plan de cooperación. Un total de 148.058 € van destinados a gastos de escolas deportivas, cursos de ximnasia, carreiras populares ou calquera outro evento co espírito de promover os hábitos saudables dende a óptica deportiva.

No que se refire ao programa de reto demográfico, ningún concello solicitou axudas nin presentou proxectos.

Autonomía e responsabilidade municipal
Con este programa de investimentos a Deputación de Lugo dá resposta a situacións e necesidades concretas de cada concello, reforzando a súa autonomía e responsabilidade xa que son eles os que deciden en que e como gastar as achegas. Ponse de manifesto que a cooperación entre administracións é a canle para satisfacer as necesidades dos veciños e veciñas da provincia de Lugo, en accións de gobernanza, deseñadas e aplicadas pensando nas persoas.

O Plan Único de Cooperación cos Concellos garante a distribución de fondos públicos con total transparencia e con criterios obxectivos, o que favorece a equidade e o desenvolvemento equilibrado da sociedade e do territorio. É a mellor mostra de que a suma de esforzos, entre Deputación e os Concellos, multiplica os resultados. A día de hoxe é unha fonte de recursos fundamental para impulsar o desenvolvemento e a cohesión social e territorial dos 67 concellos de Lugo a través da dotación, a mellora e o mantemento de servizos e infraestruturas.

Etiquetas