Endesa inviste 30 millóns en revisar e modernizar a súa central de ciclo combinado

Endesa está a realizar na súa central de ciclo combinado das Pontes unha revisión programada. Os traballos requiren un investimento de 29,5 millóns de euros, prolongaranse durante o próximos sesenta días e terán unha positiva repercusión no emprego, xa que darán ocupación a unhas 280 persoas alleas á compañía. Aproveitando a parada, a instalación será obxecto de diversas melloras coas que esperan gañar fiabilidade e dispoñibilidade.

A central de ciclo combinado das Pontes ten 850 megawatios de potencia instalada. Consome gas natural que chega a través dun gasoduto que enlaza coa regasificadora de Mugardos, no porto de Ferrol. Ademais da súa contribución á subministración eléctrica nacional, xoga un papel moi destacado como respaldo aos numerosos parques eólicos instalados no norte de Galicia.

Dende a empresa asegura que “a covid-19 engadiu dificultade a uns traballos xa de seu complexos, porque coinciden na instalación 280 profesionais, de corenta compañías distintas”. Deste xeito, ás pautas habituais de riscos laborais, Endesa engadiu un amplo dispositivo de medidas para previr os contagios por coronavirus. O obxectivo é que as tarefas terminen a finais de novembro para que a central de ciclo combinado das Pontes retome a produción.

Os labores de mantemento inclúen senllas inspeccións maiores das dúas turbinas de gas, nas que se cambiarán, entre outros equipos, álabes e cámaras de combustión, ademais de inspeccionar os compresores. Igualmente está previsto realizar unha inspección menor da turbina de vapor, que será desmontada, e pasarán unha revisión as válvulas principais de turbina e de cojinetes.

Así mesmo, están programados unha inspección robótica dos tres alternadores, para verificar o estado das cuñas do estator, diversos tests de ensaio e probas de verificación dos tres alternadores, un de cada turbina. A revisión inclúe unha inspección dos equipos auxiliares: bombas de circulación, de circuíto pechado, de circuíto aberto e sen carga, dos Interruptores de xeración e de motores, entre outros. Tamén será inspeccionada a caldeira utilizando drons no seu interior.

Endesa aproveitará a revisión para implementar unha serie de melloras coas que a central gañará fiabilidade e dispoñibilidade. En concreto, eliminará a opción de consumir combustible líquido como substituto do gas natural en caso de falta de leste, xa que tal carencia nunca se produciu e, ademais, esa posibilidade non sería ambientalmente sostible. Tamén se actualizará o sistema de control da central, que contará con novas capacidades para evitar ciberataques.

Así mesmo serán actualizados os sistemas de excitación das turbinas e os arrancadores estáticos destas. Tamén se redeseñarán as válvulas de by pass de vapor da turbina cara ao condensador.

Por último Endesa incorporará unha serie de melloras para facer a central máis competitiva, reducindo os tempos e os custos de arranque. Con iso gañará flexibilidade agora que o crecemento da eólica demanda grupos capaces de absorber os ocos de produción que as enerxías renovables non poidan cubrir. Para leste mesmo fin, implementarase unha tecnoloxía que permita manter a turbina de vapor quente en períodos de parada curtos, de forma que o arranque seguinte resulte máis rápido e eficiente.

Tras esta revisión, a central de ciclo combinado das Pontes quedará plenamente dispoñible para operar outras 24.000 horas.

Etiquetas