Xermade e Outeiro de Rei reciben achegas para a mellora de instalacións culturais

A Xunta concedeu achegas que suman 190.000 euros a trece concellos da provincia de Lugo para mellorar instalacións e locais destinados á realización de actividades culturais.

O delegado territorial da Administración autonómica, Javier Arias, explicou que o Diario Oficial de Galicia (DOG) vén de publicar a relación de beneficiarios desta convocatoria. Mediante esta liña de achegas, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade colabora cos concellos na dotación de infraestruturas e equipamentos axeitados para desenvolver os seus programas culturais.

A Xunta aprobou axudas para seis municipios da Mariña -Trabada, A Pontenova, Alfoz, O Vicedo, O Valadouro e Ourol-; dous da Zona Sur -O Saviñao e Ribas de Sil-, e tamén para Xermade, Antas de Ulla, Sarria, A Fonsagrada e Outeiro de Rei.

En Xermade, a aportación será de 6.019,13 euros para a modernización do equipamento da Biblioteca Pública Municipal. En Outeiro de Rei a contía será de 22.682,03 euros para a reforma do Centro Sociocultural Parroquial de San Lourenzo de Aguiar.

Esta orde de subvencións achega financiamento para actuacións relativas ao equipamento e moblaxe de locais; a realización de obras de reforma, ampliación, modernización ou mellora de inmobles, así como a adquisición de materiais técnicos vinculados ao desenvolvemento da programación cultural do local para o que se solicita a axuda, e en concreto: realización de investimentos en equipamento escénico, iluminación e son, equipamento audiovisual, equipamento xeral, sistemas de prevención e seguridade, novas tecnoloxías, investimentos destinados á posta en funcionamento de locais para usos culturais, investimentos en bibliotecas ou axencias de lectura pública municipais, investimentos en arquivos municipais, así como accións encamiñadas á mellora da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

A axuda máxima por entidade local beneficiaria é de 30.000 euros -ata un máximo do 90% do orzamento total do proxecto-, ou 35.000 euros cando se trate de solicitudes realizadas por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e entidades resultantes dunha fusión.

Etiquetas