Enquisa Mobilidade

Pilar Novo Pérez: “Facemos unha auditoría do contrato eléctrico e buscamos o mellor para o noso cliente”

No ano 2013 abriu en Vilalba, unha asesoría especializada no campo da eficiencia enerxética sostida por un equipo técnico formado por un grupo de profesionais cuxo obxectivo é ofrecer aos seus clientes unha asesoría técnica a través de estudos, diagnósticos, auditorías e servizos orientados á xestión e eficiencia enerxética. En base a un contrastado coñecemento técnico dispoñen de dúas áreas de servizos diferenciadas; a de Proxectos e Servizos técnicos de enxeñería e a de Asesoramento enerxético.

Ao fronte da mesma atópase María del Pilar Novo Pérez, que nos explica cal é o eixe principal desta empresa, que se localiza dende 2018 na praza da Constitución, e o traballo do que se nutren os seus clientes.

Como xurdiu a idea?
Como consecuencia da diversidade e complexidade da regulamentación do sector e a liberalización do mercado que trouxo como consecuencia a apertura regulamentaria a outros intervenientes e que ata o momento estaba en mans exclusivas das cinco grandes compañías enerxéticas.

Que tipo de servizos prestan?
No noso caso prestamos servizos avanzados de xestión enerxética, desde a contratación pasando polo control, xestión e negociación da enerxía dun punto de subministración e a posibilidade de estudar diferentes medidas de aforro enerxético para os mesmos como autoconsumo, LED…
No fondo, a nosa función consiste, en palabras coloquiais, en traducir a factura eléctrica e de gas dos nosos clientes, controlar que na factura estea o que se contratou e buscar as mellores opcións para que o noso cliente pague o menos posible tanto con medidas de optimización como de contratación.

Cales son os servizos máis demandados?
No fondo todos son necesarios e imprescindibles pero o que primeiro nos dá a coñecer e que fai que o cliente confía en nós é a auditoria do contrato de subministración eléctrica e de gas na que facemos un estudo exhaustivo da mesma e vemos as diferentes ofertas do mercado e o mellor para o noso cliente.

Cales son as últimas novidades do sector?
Nestes tempo nos que mirar polo medio ambiente é tan necesario na loita contra o cambio climático unha das principais novidades que hai no noso sector é a aparición do autoconsumo e das compañías eléctricas de orixe renovable que favorecen a redución da pegada de carbono na nosa sociedade.

Por que contratar un asesor enerxético?
O gasto enerxético é un dos gastos máis importantes de calquera empresa ou negocio. Cos coñecementos adecuados podemos velo reducido considerablemente sen necesidade de realizar ningunha inversión inicial.

Cambiou o traballo nestes últimos tempos pola pandemia?
Como todo neste momento tan complicado no que vivimos tamén cambiaron os nosos métodos e tivemos que adaptarnos tamén tanto ao teletraballo como ás visitas en liña vía telemática.

Etiquetas