Begonte abre o prazo das subvencións a asociacións

O Concello de Begonte abriu o prazo de solicitude para as subvencións en réxime de concorrencia competitiva para asociacións culturais, deportivas e veciñais para o ano 2020 dirixidas principalmente á realización de actividades co obxectivo de fomentar a participación da veciñanza.

O período que se terá en conta para a realización de actividades será o exercizo económico do 2020 e poderán solicitalas todas as asociacións rexistradas no Concello de Begonte, sen fins lucrativos e que están ao curso das obrigas tributarias.

Para os efectos desta convocatoria, entenderase por programas ou actividades culturais e deportivas aquelas destinadas á promoción e cooperación cultural e deportiva e á difusión e animación sociocultural que contribúa ao espallamento e promoción da cultura e o deporte, quedando excluídas as comidas e a rehabilitación e acondicionamento de locais.

O Concello destinará unha cuantía máxima de 15.000 euros cun máximo por asociación de mil euros para as asociacións veciñais e culturais e de 600 para as deportivas.

A concesión das subvencións realizarase por concorrencia competitiva e os beneficiarios terán a obriga de xustificar o importe total concedido no prazo que se indique na notificación da concesión. O prazo de presentación rematará o 2 de xaneiro.

As actividades terán que xustificarse graficamente na memoria xustificativa, aportando fotografías e calquera documentación publicitaria feita tendo en conta que hai que garantir o cumprimento da normativa hixiénico-sanitaria vixente fronte á covid-19.

Etiquetas