Falsa comprensión

Remata o verán e a xente aproveita o bo tempo para manter a pel morena e darse un baño antes da chegada do frío e a auga –que por suposto virán ámbolos dous-. No magnífico entorno da Magdalena, en Vilalba, un incidente do que se fixeron eco os medios de comunicación, cando dúas mozas musulmás pretendían bañarse na piscina sen usar o correspondente bañador ou biquini, senón a vestimenta específica que as mulleres desa relixión adoitan levar. Non foron autorizadas polo persoal das instalacións e de aí xurdiu a polémica, xa que as rapazas manifestaron un profundo malestar ó sentirse discriminadas.

En primeiro lugar, non cabe debate sobre liberdade relixiosa ou crenzas. Estas están amparadas na nosa sociedade e cada quen é dono das súas. En segundo termo, non procede que nunha piscina, un home, unha muller ou un neno/nena se bañe vestido, agás co que entendemos todos como traxe de baño, coas súas distintas modalidades tanto masculinas como femininas. O coñecido como burquini, onde a muller esconde todo o seu corpo menos a cara, mans e pes, do que tanto deu que falar noutros países europeos, non está permitido nunha piscina pública. Se non se acata esa norma, a alternativa é marchar. Ningunha obxección a que se bañen desa maneira no río ou na praia. En terceiro lugar, a un abráiao esa falsa comprensión cara as afectadas por parte dalgúns e dalgunhas. E tamén un sentimento de pena os razoamentos escoitados, no senso que non se lles tería que negar o acceso, que cómpre respectar esa peculiaridade ou que cada quen pode bañarse como queira, iso si, menos en pelotas. As comparacións, de novo, odiosas.

Fraco favor se fai á emancipación da muller musulmá nas nosas comunidades con ese tipo de supostos apoios. Unha torpe empatía fainos ver como normais certa particularidades culturais, cando en realidade esconden unha forte discriminación e sumisión por parte das mulleres nun mundo escuro e atrasado. A un prodúcelle tristura que mentres aquí levamos anos tratando de dar pasos a prol da igualdade da muller, loitando contra todo tipo de machismo e sexismo, existan sectores que amparen, desculpen e ata apoien que mulleres teñan que ir tapadas ata as orellas porque a súa relixión seica así llelo di. Unha imposición en toda regra, sobre todo cando un contempla a vestimenta do sector masculino, idéntica á nosa, tamén cando están na praia ou na piscina. Máis aínda se botamos a vista varias décadas atrás nas costas galegas, cando se reivindicaban espazos para practicar o nudismo e lembramos aquelas imaxes de nudistas ás carreiras para evitar seren linchados. Paseniño, foise normalizando o que era un escándalo e na actualidade existen praias catalogadas para que un bañista, se así o considera oportuno, sexa home ou muller, estea como Deus o trouxo ó mundo. E non pasa nada. A nosa pedagoxía debería ir encamiñada a esas persoas que viñeron de lonxe para facerlles ver que aquí non cabe ningún tipo de discriminación aínda que amparemos as diferenzas. Debería quedar claro.

Pablo Veiga.

Etiquetas

Publicidade

Axenda

Publicidade

Todos os artigos e novas da anterior web están agora aquí: