UPA lembra o papel dos agricultores na xestión dos recursos hídricos

No Día Mundial da auga, a Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros (UPA) lembrou o papel crucial dos produtores de alimentos na xestión da auga, así como no aproveitamento deste recurso para xerar vida e emprego nas zonas rurais. “A auga é vida, di o tópico. No mundo rural, lonxe de ser un lugar común, é a pura realidade.”, defenderon.

“Innovación e tecnoloxía deben ser os aliados dos agricultores na procura de solucións para adaptarnos aos recursos hídricos ao noso alcance”, así se manifestaron desde a organización agraria UPA con motivo da celebración hoxe, 22 de marzo, do Día Mundial da auga.

“En España sobran os exemplos de que é factible producir cantidade e calidade coa auga da que dispoñemos”, lembraron desde UPA. Para iso, é “imprescindible” investir en novas infraestruturas e na modernización das existentes. Ademais de facilitar que os avances tecnolóxicos que permiten aforrar auga cheguen ás explotacións pequenas e medianas de carácter familiar.

O cambio climático é un feito, recoñecen os agricultores, e as previsións sobre dispoñibilidade de recursos hídricos “obrígannos a traballar para facer posible unha produción agraria sustentable que respecte e aproveite os nosos recursos hídricos”.

A Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros reivindicou os cultivos de regadío como un “factor crave” para o desenvolvemento rural. “Sen auga non hai produción agraria e sen esta é inconcibible a vida nos pobos”, afirmaron. Unha hectárea de regadío produce seis veces máis que unha de secaño e xera ata catro veces máis emprego.

UPA pediu ás Administracións investimentos en tecnoloxía, innovación e infraestruturas, así como unhas políticas públicas que fagan compatibles a agricultura familiar e a conservación dun ben público fundamental como é a auga. “Expor unha contraposición entre agricultura e medio ambiente resulta completamente erróneo; xa que os agricultores son os primeiros interesados na conservación dos recursos naturais e, de feito, é a súa actividade a que moitas veces contribúe ao mantemento dun medio ambiente saudable”, sentenciaron.

Etiquetas