A Garda Civil aumentará a súa presenza esta Semana Santa

Hoxe iníciase en Lugo a segunda fase da Operación Saída de Semana Santa do 2019, na que se potenciarán servizos orientados ao control do consumo de alcohol e drogas, velocidade, uso do cinto de seguridade e utilización do teléfono móbil durante a condución.

As vías convencionais, nas cales recientemente reduciuse a velocidade máxima a 90 km/h, serán obxecto de especial atención, por ser as vías con maiores índices de siniestralidad e ser utilizadas nestas datas para os traslados curtos a zonas de lecer ou celebracións relixiosas, entre outras.

Devanditos controis efectuaranse en calquera tramo horario e establecendo puntos dinámicos ao obxecto de efectuar un labor disuasoria.

Dado que son datas moi empregadas para o esparcimento e a realización de actividades ao aire libre (práctica de ciclismo, realización do Camiño de Santiago, etc) que en moitas ocasións obrigan a compartir espazos comúns, deben extremarse as precaucións nas zonas de afluencia de ciclistas e/ou peatóns ou peregríns.

A prevención de accidentes de tráfico e das súas consecuencias, xunto co auxilio aos usuarios das estradas, conforman os eixes principais sobre os que a Garda Civil basea a súa contribución á seguridade vial en España

Etiquetas