Bonos consumo Vilalba

O 20 pecha o prazo para solicitar as axudas a explotacións agrícolas

Ata o vindeiro 20 de xuño está aberto o prazo de solicitude das axudas destinadas a apoiar investimentos nas explotacións agrícolas, en concreto, para impulsar os plans de mellora, para a creación de empresas por persoas agricultoras mozas e para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

O obxectivo destas axudas é modernizar as explotación gandeiras e agrícolas; favorecer a incorporación de xente moza que colle o relevo no agro e para dimensionar pequenas granxas e facelas máis competitivas.

En Lugo recibiron estes apoios da Xunta un total de 738 beneficiarios con axudas que superaron os 20 millóns de euros, distribuídos en 16,27 millóns de euros para plans de mellora,  5,49 millóns de euros para novas incorporacións e 2,34 millóns de euros para pequenas explotacións.

Este ano o orzamento desta orde -para toda Galicia- ascende a 42 millóns de euros, cofinanciados co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader): 14 millóns de euros para a incorporación de mozos e mozas á actividade agraria, 25 millóns para o apoio aos investimentos en explotacións agrícolas e 3 millóns de euros para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

No que se refire ás achegas para a incorporación de persoas mozas, a subvención concederase pola execución dun plan empresarial e consistirá nunha contía básica establecida en 20.000 euros, que poderá incrementarse en determinados casos dependendo, por exemplo, do volume de gasto dedicado á posta en marcha da nova explotación, da creación de emprego adicional a tempo completo ou do feito de instalarse nunha zona con limitacións naturais ou doutro tipo.

O importe da axuda para os plans de mellora será do 30% dos custos elixibles, que poderá incrementarse ata un máximo do 50% en función de criterios como o feito de ser agricultor/a mozo/a, por realizar un investimento de carácter colectivo, por desenvolver actuacións en zonas con limitacións ou por executar accións relacionadas con medidas agroambientais e coa agricultura ecolóxica, entre outros.

No que respecta ás pequenas explotacións, a achega ascende a 15.000 euros e concederase pola execución dun plan empresarial, que terá unha duración de 18 meses dende a aprobación da mesma. No que respecta ás bases, mantéñense sen cambios respecto ao ano anterior.

Etiquetas