Activado o Plan de Vialidad Invernal para atender 2.500 km de estradas galegas

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, presidiu a firma do Protocolo que activa en Galicia o Plan de Vialidad Invernal na Rede de Estradas do Estado para a campaña 2019-2020.

O obxectivo é, en caso de condicións meteorolóxicas adversas, reducir en todo o posible o número de tramos con restriccións ao tráfico e evitar as retenciones de vehículos, ou no seu caso, minimizar a súa duración.

Javier Losada destacou o importante despregue de medios humanos e técnicos nesta campaña, con 95 camións quitaneves, dous máis que o ano pasado na provincia de Ourense. Deles, 64 son quitaneves convencionais e 31 son camións esparcidores de salmuera. Así mesmo, xa se atopan almacenados 3.100.000 litros de salmuera e 20.400 toneladas de sal (400 tn máis que na campaña anterior). Ambas cantidades, almacenadas en silos, son as correspondentes ás provisións iniciais e poderán ser aumentados a medida que discorra o inverno.

En canto ao persoal implicado, ademais dos que se precisen da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e DGT, a Demarcación de Estradas conta con 306 persoas de mantemento dispoñibles.

O obxecto deste protocolo é establecer a organización e os procedementos de actuación dos servizos, medios e recursos da Administración Xeral do Estado dispoñibles no ámbito de Galicia e que, ante a predicción de precipitacións en forma de neve ou outras situacións meteorolóxicas extremas, resulte necesario mobilizar para asegurar a vialidad de circulación na Rede de Estradas do Estado (2.500 km sumando autopistas AP-9 e AP-53, autovías e estradas convencionais).

O documento especifica os procedementos de actuación e coordinación que se poñerán en marcha ante unha predicción meteorolóxica adversa e durante o seu desenvolvemento, coa definición dos mecanismos particulares de cada fase da mesma: alerta, preemergencia e urxencia. Tamén se especifican os mecanismos de información, coordinación e cooperación cos órganos e autoridades da Xunta de Galicia e das distintas administracións locais.

Ademais, o Plan determina os tramos de estradas que poden resultar máis conflictivos en caso de nevadas, os Postos de Mando Avanzados que se establecerán; as zonas para estacionamiento de vehículos pesados e lixeiros, en casos de pechadura ou restricciones de tráfico, e os Centros de Conservación e Explotación onde se sitúan as máquinas quitaneves e outros equipamientos.

ESTRADAS AUTONÓMICAS. Púxose en marcha o Plan de Vialidade Invernal, que dispón de preto de 500 profesionais, 26 centros operativos, 73 máquinas e máis de 5.200 toneladas de fundentes, para garantir a mobilidade e seguridade nos máis de 5.500 km de vías de titularidade autonómica.

Este Plan estará operativo desde hoxe e ata o 30 de abril, e no mesmo se presta especial atención aos case 1.000 km de estradas da Xunta que, por altitude, son máis susceptibles de rexistrar incidencias por neve ou xeo.

O programa recolle un conxunto de medidas preventivas para anticiparse aos problemas que poidan xurdir, e tamén paliativas, para reforzar a seguridade viaria ante situacións meteorolóxicas desfavorables.

Na provincia de Lugo, traballan preto de 120 técnicos de estradas, que operan desde os 6 centros de conservación e explotación, dotados con máis de 1.700 toneladas de acopio de fundentes e 22 camións e outra maquinaria.

Etiquetas