Fomento licita un contrato para a execución da conservación de estradas

O Ministerio de Fomento vén de licitar un contrato de servizos para a execución de diversas operacións de conservación e explotación en estradas do Estado nun sector de Lugo, cun orzamento de 13,87 millóns de euros.

O sector de estradas afectado é o nº1, que inclúe as estradas N-VI, PK 507 200 a PK 517 000, Tramo Ramil- Rábade; N-VI, PK 517 000 a PK 546 280, Tramo Rábade – L.P. A Coruña.

Os contratos de servizos para a ejecución de operacións de conservación e explotación na Rede de Estradas do Estado teñen o obxectivo de realizar os traballos de servizos de comunicacións, servizos de vixilancia, atención a accidentes, mantemento dos elementos da estrada, mantemento sistemático das instalacións de fornezo de enerxía eléctrica, alumado, señalización variable e semaforización.

Ademais, inclúense os labores de establecemento de inventarios e recoñecementos de estado, axenda de información de estado e funcionamento da estrada, programación, coordinación, seguimiento e información da ejecución dos traballos, actuacións de apoio á explotación, estudos de accidentalidad e informes de seguridade vial.

Así mesmo, realizaranse os traballos de roce, fresados e reposición do firme, limpeza de cunetas, e en xeral, todos os labores de conservación ordinaria das vías ao seu cargo.

Etiquetas