Rabia

Por Breixo Gónzalez

Hoxe vendo as noticias, vimos a posibilidade dun caso de Rabia pola mordedura dun gato en Biscaia e para aclarar certos detalles , hoxe imos falar dá rabia. A rabia é unha enfermidade infecciosa, producida polo virus dá rabia, póde ser transmisible entre vos animais de sangue quente, incluído ou home, polo que se clasifica como zoonose. Afecta ao sistema nerviosoe causa encefalite, (inflamación do cerebro). En España non detectáronse casos de rabia entre animais salvaxes terrestres dende 1975, Ou último caso español de rabia humana mortal foi en Melilla, en 1979. A partir de 1987 diagnosticouse a presenza do virus nos morcegos insectívoros dá península, e desde entón houbo máis casos nestas especies.En Galicia, ou último caso diagnosticouse en 1962 aínda que ata 1994 non se declarou oficialmente ou territorio libre de rabia. O principal reservorio do virus de rabia en España é ou raposo, desde ou que pasa ao can e deste ao ser humano a través de trabadas ou por contaminación de feridas externas (rabuñazos, abrasións) a partir do cuspe dun animal enfermo. Aínda así son posibles outras vías e fontes de contaxio, coma vos gatos (coma a sospeita que hai en Euskal Herria) ou morcegos. Ou virus dá rabia é incapaz de atravesar a pel intacta, polo que necesita penetrar a traverso dá trabada dun animal efermo ou mediante ou contacto do seu cuspe con rabuñazos, feridas . A posibilidade de contaxio pode darse antes de que ou animal enfermo manifeste síntoma ningún (cans e gatos transmiten a rabia ata 10 días antes de mostrar sintomatoloxía) Ou período de incubación (tempo dende que ou virus entra ata que apparecen vos primeiros síntomas) é variable segundo a especie animal, a profundidade e amplitude dá ferida, ou a zona na que se produciu. Non home oscila entre 2 e 8 semanas, pero déronse casos de períodos máis curtos ou ata superar ou ano. Non can, gato e aves é de 14 a 60 días; non porco, ovella ou cabuxa, de 21 a 60 días; nas vacas, de 14 a 28 días; non cabalo, de 21 a 90 días. Non raposo oscila entre vos 25 e 30 días. A  sintomatoloxía  máis característica está representada polo aumento dá agresividade do animal enfermo. Pero vos sintomas varian un pouco en función dá especie dá fase dá enfermidade. Non can #describir unha fase inicial, chamado período melancólico. Vén durar 1-3 días e adoita pasar isen darse conta. Non caso de manifestarse síntomas, consistirian en irritabilidade, alteracións respiratorias e deposicións e miccións dolorosas.

Na segunda fase, de excitación, é moi curta ou mesmo pode faltar. Caracterizar pola tendencia á agresión a outros animais ou á xente, fuxida do seu fogar e parálise progresiva dous músculos dá gorxa, que se manifesta con ladrido rouco, e dificultade de tragar que fai que semelle rexeitar comer ou beber. Esta actitude de excitación #ante a auga, pola sede que padece sen poder beber, é a orixe dá denominación de hidrofobia.

Na terceira fase, que dura uns 3-8 días, esténdese a parálise muscular amandíbula, logo ao corpo e ás extremidades, rematando con parálise total, convulsións e a morte. Non caso do gato, ou síntoma máis característico é a agresividade e a tendencia a agocharse nun agocho protexido. A parálise e a morte acontece aos 10-12 días. Non ser humano adoita ser mortal se non actúase antes dá aparición dúas primeiros síntomas clínicos. A enfermidade durade de 2 a 10 días e manifesta as tres fases clásicas: unha primeira fase melancólica, con formigueo na zona dá mordedura, tristeza e abatemento; fase de excitación, ao cabo de 24-48 horas, con sensibilidade esaxerada #ante estímulos sonoros ou luminosos, salivación continua e espasmos dolorosos farínxeos cando tentan tragar ou cuspe; a última ou fase paralítica, con convulsións e parálise muscular, que remata coa morte por parada cardiorrespiratoria.

Etiquetas