O Estado pide á Unión Europea a ampliación do prazo para presentar as axudas á PAC

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación solicitou á Comisión Europea a ampliación do período de solicitude das axudas da Política Agraria Común (PAC) até o 15 de xuño para que ningún agricultor e gandeiro teña dificultade para presentar a súa solicitude única da PAC do ano 2020, cuxa finalización estaba prevista o próximo 30 de abril. Esta solicitude foi cursada debido á situación na que se atopa o país paralizado en moitas xestións.

Á espera da resposta de Bruxelas, o Ministerio iniciou a tramitación dunha orde ministerial que establecerá o 15 de maio como data de finalización do prazo de presentación da solicitude única para a campaña 2020 en todo o territorio nacional. En base á regulamentación comunitaria a día de hoxe esa é a data máxima até a que pode ampliarse o prazo sen modificar os devanditos regulamentos.

Por iso, España pediu a ampliación do prazo máximo de presentación da solicitude única á CE até o 15 de xuño. En breve iniciarase a tramitación dun Regulamento de Execución para ampliar o prazo máximo de presentación da solicitude única até esa data.

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en colaboración coas comunidades autónomas, fomentarán os procesos de presentación telemática da solicitude única e reforzarán as distintas alternativas que permitan aproveitar ao máximo estes mecanismos, para que poidan seguir presentándose mediante estes medios o máximo número de solicitudes.

Isto inclúe tanto a presentación telemática da solicitude directamente polo agricultor, como os mecanismos de presentación telemática por parte das entidades colaboradoras. As autoridades competentes das comunidades autónomas proporcionarán as instrucións pertinentes para ese efecto. “Todo iso -sinalan desde o Ministerio-sen prexuízo de que, nos próximos días, tómense medidas adicionais para asegurar a xestión, control e pago das axudas da PAC2.

Etiquetas