O Ministerio para a Transición Ecológica reforza o proceso de participación pública para a revisión dos plans hidrolóxicos

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través da Dirección Xeral da auga, impulsa o proceso de revisión dos plans hidrolóxicos. Devandito proceso, conforme ao calendario establecido na Directiva Marco da auga, deberá completarse a finais do ano 2021.

Trátase dun proceso complexo, iniciado en 2018, que agora se atopa na súa fase intermedia. Así, desde o pasado 24 de xaneiro, están a disposición pública os denominados Esquemas provisionais de Temas Importantes (EpTI) das demarcacións hidrográficas en que é competente a Administración Xeral do Estado a través das Confederacións Hidrográficas do Cantábrico, Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar e Ebro.

Estes documentos intermedios do proceso de revisión dos plans hidrolóxicos conectan os diagnósticos realizados para cada conca no Estudo Xeral da Demarcación, que se fixo público en 2018, coas solucións que deba desenvolver o futuro plan hidrolóxico. Para iso, o documento de Esquema provisional de Temas Importantes sintetiza e expón os principais problemas identificados en cada demarcación hidrográfica e propón potenciais solucións para a súa análise, debate e acordo, buscando fixar con todo iso as directrices baixo as que revisar os plans hidrolóxicos. Nesta fase de definición de solucións e, por tanto, de toma de decisións, é especialmente relevante a participación pública.

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico preparou diversas actividades para favorecer esa consulta, que poderán facerse na súa páxina web (miteco. gob.es), na sección Auga, onde aparece un destacado referido á consulta pública dos Esquemas de Temas Importantes.

“A situación excepcional que vivimos obriga a aprazar aquelas actividades participativas que se deseñaron como encontros presenciais en forma de xornadas de presentación ou talleres dinamizados, que esperamos poder desenvolver unha vez superada esta situación”, indican.

Entre tanto, a oportunidade para analizar os documentos en consulta e realizar achegas segue aberta. Para iso, e co obxectivo de aproveitar este tempo singular, van poñer ao dispor do público determinados recursos adicionais, entre os que cabe destacar a realización dunha serie de Webinar explicativos, aos que pode sumarse calquera interesado.

O martes 7 de abril será a presentación Miño-Sil (co presidente e xefe da OPH). O horario será de 11:30 h a 12:30 h.

Etiquetas