Gadis pechará os próximos Xoves e Venres Santo

Todos os Supermercados Gadis permanecerán pechados ao público durante as xornadas de Xoves Santo e Venres Santo, para facilitar que o equipo humano poida recuperarse e descansar dous días consecutivos. A compañía xa informou aos clientes debidamente en todos os establecementos, así como nos perfís de redes sociais para que poidan planificar as súas compras con suficiente antelación.

Gadis agradece aos clientes a súa comprensión e apoio a esta medida. O sábado 11 volverán abrir todos os puntos de venda no seu horario habitual.

Medidas extra de protección

Por outra banda, a compañía anunciou que nos Supermercados Gadis reforzáronse as medidas de seguridade coa repartición de pantallas de protección facial aos traballadores dos puntos de venda, que tamén recibiron as recomendacións precisas para o seu correcto uso e higienización. Esta medida súmase á instalación de pantallas protectoras de metacrilato nas caixas de cobranza e a todas as adoptadas, algunhas xa con anterioridade á declaración do Estado de Alarma, cando se empezaron a extremar as precaucións de seguridade e saúde nos centros loxísticos, transporte, sede central e establecementos.

Puntos de venda

Gadis limitou e controlou o aforo tamén desde o primeiro momento, así como sinalizou con carteis e vinilos a distancia de seguridade. Reforzouse a comunicación sobre as medidas preventivas en tendas (carteis informativos, megafonía, etc.…), redes sociais, newsletter e web, lembrando e actualizando constantemente as medidas de protección e prevención para os empregados.

Tamén intensificou todos os labores de limpeza e higienización, con maior incidencia nas zonas de maior contacto, tanto do persoal como dos clientes.

Ademais das pantallas de protección facial que a compañía continúa distribuíndo, xa facilitara desde o principio da situación excepcional xel higienizante, luvas e máscaras aos traballadores. Para garantir tamén o benestar dos clientes, teñen á súa disposición nos accesos xel higienizante e luvas.

Os supermercados Gadis mantiveron os horarios de apertura habitual para permitir que as compras se realicen de forma graduada ao longo do día, de tal maneira que clientes e traballadores manteñan mellor as distancias de seguridade. Tamén para favorecer a subministración de produtos a colectivos como os sanitarios, forzas de seguridade do Estado, transportistas, etc., que, polas súas xornadas e quendas laborais, poden ter dificultades para abastecerse se se reducen os horarios.

Así mesmo, a empresa habilitou caixas rápidas para os clientes de compras pequenas, co fin de reducir o tempo de estancia no supermercado, onde se aconsella o uso de tarxeta de crédito ou débito como método de pago para unha maior prevención. Os datófonos hixienízanse despois de cada operación. Seguindo estas medidas, actualmente fíxose unha modificación para que as compras de ata 50€ non requiran o marcado de PIN por parte dos clientes.

Termómetros infravermellos

Supermercados Gadis está a incorporar termómetros infravermellos de lectura de temperatura a distancia nos puntos de venda, así como en almacéns, para garantir que ningún traballador con febre incorpórese ao seu posto de traballo, e poida acudir inmediatamente aos servizos médicos.

Sede central e centros loxísticos

A compañía intensificou a limpeza nas instalacións, empregando os produtos desinfectantes adecuados, fundamentalmente en comedores, aseos, portas e pomos, zonas comúns, tornos de seguridade, etc. Tamén se reduciron ao máximo as reunións presenciais fomentando as videoconferencias e o teletraballo. As visitas de persoal externo suprimíronse de forma temporal e limitáronse os desprazamentos ao exterior dos traballadores, entre outras medidas.

Na sede central, a empresa mostra o seu apoio ao importante labor que prestan os transportistas habilitando espazos con duchas, ademais de reforzar aseos e máquinas de vending, durante as 24 horas todos os días da semana.

Finalmente, desde Gadis quérese remarcar que a súa preocupación fundamental é a saúde dos traballadores e a dos clientes. Tamén a obrigación de fornecerlles todos os produtos de alimentación, hixiene persoal e do fogar que necesiten.

A compañía agradece enormemente o encomiable esforzo que o seu equipo humano está a realizar, e a colaboración respectuosa e responsable dos clientes nestes momentos excepcionais.

Etiquetas