Acruga aposta pola recuperación tralo ano de parón

TerraChaXa | RibeiraSacraXa | LugoXa | SarriaXa | AMariñaXa
Incrementouse a certificación de animais da raza suprema de rubia galega e mantívose a ganancia media na produción.
asemblea acruga 2021
asemblea acruga 2021
29 may 2021

Incrementouse a certificación de animais da raza suprema de rubia galega e mantívose a ganancia media na produción, datos que favorecerán a revitalización no mercado.

Os indicadores de Acruga ao longo de 2020 desprenden un balance malo para un ano que foi así para multitude de sectores, con todo, desde a Asociación de Criadores de Raza Loura Galega, chaman a atención sobre algúns datos positivos que convidan a pensar nunha boa recuperación do sector para este 2021. Entre eles, destacan o incremento da media do número de animais por explotación; o mantemento da ganancia media diaria dos animais que se sacrifican; e o incremento de animais certificados con marca Tenreira Galega Suprema Carne de Rubia Galega.

Todo iso tradúcese nun bo comportamento da raza no mercado, con bos resultados na comercialización de tenreiros, á marxe do descenso da demanda de carne acusado pola pandemia. A asemblea , á que asistiron uns cincuenta gandeiros, serviu para tomar o pulso á Raza Rubia Galega e para expoñer os moitos proxectos que se desenvolverán ao longo do 2021, entre os que destacan a obtención do logo de Autóctono 100% e a posibilidade de sexar o seme dos touros. 

Os datos cos que se pasa balance ao 2020 na Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega, Acruga, demostran o descenso en moitos dos indicadores se se realiza unha comparativa con 2019, un dos mellores exercicios para a rubia galega en, por exemplo, venda de animais en poxa e prezos medios destas adxudicacións. Con todo, pese ao descenso da demanda polas restricións e o confinamento, e a consecuente baixada dos prezos, o comportamento da Raza Rubia Galega foi similar ao dos exercicios 2018 e 2017, e mesmo mellorou algúns indicadores que permiten pensar nunha próxima recuperación.

Un dos principais é a media de animais por explotación: pasouse de 20 exemplares por gandería en 2019 a 23, o que a xuízo dos responsables de Acruga significa que aínda que se deron de baixa varias explotacións, a maioría eran pequenas, e pola contra as que se manteñen son máis grandes e profesionalizadas.

A ganancia media, os pesos ao nacemento e pesos ao destete mantivéronse con respecto ao 2020, algo moi positivo, pois unha das cuestións máis valoradas desta raza é a alta capacidade produtiva das súas canles, que se miden na denominada ganancia media diaria.

Un dos indicadores positivos neste mal ano para o sector refírese ao importante incremento dos animais certificados con márcaa Tenreira Galega Suprema- Carne de Rubia Galega, que pasou de 7.217 canles en 2019 a case 8.000 o pasado ano, o que demostra un bo comportamento da raza Rubia Galega no mercado do consumo coa comercialización de becerros, nun ano no que a demanda se esborrallou en determinadas épocas pola crise sanitaria. 

Outros indicadores, como o prezo medio en poxas, queda por encima dos niveis de 2018 pero lonxe dos excelentes prezos de 2019. En calquera caso fronte ás 12 feiras con poxas que celebra ao ano Acruga, no 2020 só puido levar a cabo tres, polo que o que estes datos hai que tomalos con certa prudencia. Así, en 2017, o prezo medio alcanzado en poxas era de 2.143 euros; de 2.110, en 2018 e de 2360 euros, en 2019. O pasado 2020 a media sitúase en 2.150 euros.

Esta media despréndese dos animais adxudicados nas tres poxas que se celebraron este ano: Adai, en agosto do 2020; no centro de recría da Granxa Gayoso Castro, en outubro; e de novo en Adai, no mes de novembro. 

Non varía demasiado a distribución de animais por provincias e comunidades autónomas, con Galicia á cabeza, e en especial, a provincia de Lugo. Fronte á hexemonía de Galicia, con máis de 33.000 cabezas de gando, séguenlle moi por baixo comunidades, que con todo, van incrementando ano a ano o número de explotacións que apostan pola loura e por tanto as cabezas de gando desta raza. Este é o caso de Castela e León con preto de 600 cabezas, ou Madrid, con case 300 exemplares de loura.

Proxectos

No que respecta a os proxectos futuros, desde a Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega destacan a posibilidade de sexar seme de touro, a partir de xaneiro de 2022, un proxecto que levará a cabo en Xenética Fontao. O que se logrará a longo prazo con este programa é escoller se ese seme vai dar como resultado que naza un macho ou unha femia, o que permitirá ter máis femias reprodutoras fillas dos mellores touros.

Outro dos grandes proxectos futuros que beneficiará á Raza Rubia Galega é contar co logo de Autóctono 100%, algo no que leva meses traballando a asociación desta raza e que permitiría obter unha maior diferenciación para a carne de Rubia Galega.

Convenios

Ademais de dar conta destes datos e da situación da raza lembráronse os convenios en vigor coas distintas administracións, así como os programas vixentes que seguirán en ata finais do 2022.

Así, co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación manterase o convenio para o envío de seme de raza Rubia Galega ao Banco Nacional de Germoplasma Animal situado en Colmenar Viejo, coa finalidade de preservar a raza.

Por outra banda, coa Consellería do Medio Rural, seguirase adiante co programa de utilización de sementais en proba para a mellora da Raza Rubia Galega e co de Consolidación e Diversificación dá raza Rubia Galega, que inclúe un programa de embrións.

Tamén se seguirá colaborando, tal e como se veu facendo desde hai anos, coa Deputación de Lugo, mantendo as dúas liñas de axudas nas que se está traballando: coa recría de xato no centro da Granxa Gayoso Castro para realizar poxas e para atender a demanda de novos gandeiros que se incorporan á raza; e por outro, con axudas directas aos gandeiros que inscriban femias no rexistro definitivo.

acruga datos 3
datos acruga 1
acruga datos 2