As parroquias de Seoane e Mundín en Friol piden celeridade á Xunta para a concentración parcelaria

TerraChaXa
O veciños das parroquias de Seoane e Mundín, en Friol, veñen de lembrar á Xunta a necesidade de acelerar o proceso de concentración parcelaria.
29 Mar 2019

O veciños das parroquias de Seoane e Mundín, en Friol, veñen de lembrar á Xunta a necesidade de acelerar o proceso de concentración parcelaria. Estas dúas parroquias uníronse no ano 2007 para solicitar á Consellería de Medio Rural a concentración parcelaria no seu territorio, que afectaba naquel momento a uns 75 veciños.

Entre ambas as parroquias suman 370 hectáreas das cales o 95% están destinadas ao uso agrario debido a que na zona a única fonte de ingresos das familias é o sector agrogandeiro. Na actualidade existen 22 explotacións de vacún, das cales 14 están destinadas a vacún de carne e as restantes á produción de leite, en total suman unhas 600 cabezas de gando.

Nos últimos anos as explotacións destas dúas parroquias levaron a cabo unha importante transformación para poder ser máis competitivas, renovaron as súas instalacións gandeiras, o parque de maquinaria tamén sufriu unha importante renovación e mesmo incrementaron un número elevado de gando, todo iso cun investimento sen precedentes na zona, que se achega a uns 11.000.000 euros.

Pero a unificación das leiras mediante a concentración que é o realmente importante para o futuro das devanditas explotacións, está aínda sen facer, e os veciños despois das xestións levadas a cabo por eles con diferentes órganos da propia Consellería temen que quede en saco roto, dado que non lles dan información nin unha estimación, por tanto, séntense desamparados ao ver que desde a Consellería lévanlles dando longas durante estes anos, de aí, o malestar que teñen nestes momentos coa administración Autonómica.

Consideran prioritario "a execución da súa concentración parcelaria para que as familias poidan subsistir mediante as súas explotacións e poder continuar co crecemento do sector gandeiro na zona, dado que se non é posible devandito crecemento quedarían descolgados das demandas do mercado e por tanto tenderían ao peche e á desaparición das súas explotacións, único medio de vida en ambas as parroquias. Un dos problemas que carrexa o de non dispoñer das parcelas concentradas é o manexo do día a día do gando que pastorea nas leiras, a maioría de superficies pequenas e afastadas das explotacións, por tanto, estes gandeiros teñen que dispoñer de moita man de obra para que no traslado diario deses animais ás leiras non xere ningún tipo de perigo para vehículos que circulan polas diferentes vías como para peóns que camiñan a miúdo por elas, é dicir, que con este tipo de traslados xérase unha inseguridade e ao mesmo tempo un perigo tamén para estes animais.

Nos últimos anos incorporáronse ao sector agrario nestas dúas parroquias nove novos, os cales se atopan agora cunha problemática importante, dado que uns dos compromisos adquiridos coa administración Autonómica no momento da xustificación das distintas subvencións que lles foron concedidas, era dimensionar as súas explotacións, compromiso que na actualidade non poden levar a cabo debido ao minifundismo da zona, dado que a maioría das parcelas son de superficie moi pequena e non poden trasladar con facilidade o gando que pastorea nas mesmas.

Outro dos factores que se lles complica é o de laborear parcelas de tamaño reducido, encarece dunha maneira considerable o gasto en sementar, abonar e recoller a forraxe, por iso é polo que estes mozos, se desde a administración Autonómica non levan a cabo esta concentración, terán que devolver ditas subvencións e exporse un futuro laboral fose do sector que lles gusta e que o viven dunha maneira especial como é o agrario.

Os veciños, nunha reunión mantida co alcalde de Friol José Ángel Santos, transmitíronlle a súa "desesperación ante a lentitude dos trámites do expediente", por tanto solicitaron o apoio do Concello e do seu alcalde ante a propia Consellería. O alcalde, unha vez escoitado aos veciños os detalles do expediente, transmitiulles o apoio total e incondicional ás súas demandas, e "considera inxustificable que un expediente de concentración parcelaria solicitado hai 12 anos e como segundo explicáronlle os veciños, cos informes sectoriais favorables, non fose executado por parte da Consellería, á vez que ve como algo fundamental para o correcto desenvolvemento da zona que o demanda". Polo tanto, o alcalde considera "de vital importancia que desde a Consellería se desbloque esta concentración tan demandada e necesaria". Segundo explica, é o único sector do que viven unhas corenta familias e polo tanto, desde o Concello estarán ao seu lado nas súas reivindicacións. O rexedor transmitiulles que solicitará unha reunión co conselleiro de Medio Rural, José González, co único punto enriba da mesa, "que non é outro que o desbloqueo e de axilizar o máximo posible dito expediente, para que en breve a concentración parcelaria destas dúas parroquias sexa unha realidade na maior brevidade posible".

0.18439507484436