Guitiriz abre tres bolsas de emprego público temporal

TerraChaXa
O Boletín Oficial da Provincia vén de publicar as convocatorias do Concello de Guitiriz para a selección de persoal laboral temporal co que constituír tres bolsas de emprego público temporal, que estarán vixentes non período entre 2020 e 2022.
19 sep 2019

O Boletín Oficial da Provincia vén de publicar as convocatorias do Concello de Guitiriz para a selección de persoal laboral temporal co que constituír tres bolsas de emprego público temporal, que estarán vixentes non período entre 2020 e 2022.

Dúas destas bolsas enmárcanse na área de servizos sociais. Así, ou Concello seleccionará persoas que poidan cubrir o posto de técnico do Punto de Atención á Infancia ( PAI) ou servir de persoal de apoio neste e, por outra banda, auxiliares de xeriatría e operarios para o centro de día.

A terceira bolsa de emprego pertence ao servizo de medio ambiente e infraestruturas e abarca postos como o de peón de servizos múltiples ou u de peón-condutor.

As persoas interesadas en cubrir baixas laborais ou períodos vacacionais en Guitiriz teñen dez días hábiles de prazo para presentar as súas solicitudes. Estas deben formalizarse non rexistro xeral do Concello, xunto á pertinente documentación e ou modelo de solicitude dás bases. Para a selección terase en conta a experiencia, o galego e unha oposición con dúas probas: un test e un suposto práctico.

A maiores da convocatoria destas bolsas de emprego, o Concello de Guitiriz tamén remitiu, para a súa publicación non BOP, as bases para a selección dun funcionario interino que cubra a praza de terapeuta ocupacional.

0.078351974487305