O alcalde de Friol insta a Medio Rural a acelerar a concentración parcelaria en dúas parroquias

TerraChaXa
19 Out 2020

O alcalde de Friol, José Ángel Santos, insta a José González, conselleiro de Medio Rural, a "asumir o compromiso adquirido sen máis demora" e proceder a decretar a concentración parcelaria da parroquia de Seoane e o núcleo de Mundín.
En 2007, os veciños da parroquia de Seoane, no municipio de Friol, xuntáronse para dar un paso importante en materia de reestruturación da propiedade solicitando á Consellería de Medio Rural, a concentración parcelaria no seu territorio, afectando a uns 75 veciños.
A superficie de toda a parroquia suma 370 hectáreas, das cales o 95% destínanse a uso agrícola e gandeiro, sendo nesta zona a actividade gandeira a única fonte de ingresos para as familias afectadas. Na actualidade están rexistradas 22 explotacións gandeiras, das cales 14 están destinadas a vacún de carne e 8 a produción de leite, cun total de 600 reses. Estas 22 granxas son o sustento de 40 familias nesta parroquia.
Nos últimos anos, as explotacións desta zona fixeron un importante esforzo de transformación e modernización para ser máis competitivas, renovando instalacións, parque de maquinaria, aumentando o número de cabezas por explotación, etc. O que foi un investimento sen precedentes nesta área, aproximadamente 11.000.000 de euros. Ademais, incorporáronse ao sector agrícola 12 mozos que esperaban poder amortizar os investimentos realizados, dimensionando as súas explotacións e cumprindo así cos compromisos adquiridos cando solicitaron a axuda. Neste momento, estes compromisos son case imposibles de cumprir debido ao minifundio existente nesta parroquia, con pequenas parcelas nas que non é posible desprazar o gando ao pastoreo. Ademais, a transferencia que se realiza é por vía pública, co conseguinte perigo tanto para o gando como para os usuarios destas vías, que a diario corren riscos completamente innecesarios e evitables acometendo a concentración.
Os veciños da parroquia de Seoane e do núcleo de Mundín reiteraron continuamente a súa preocupación e descontento pola falta de interese da Consellería do Medio Rural en relación coa concentración parcelaria desta zona, que está paralizada e é a panca esencial para que este sector subsista e sexa competitivo, podendo así atender ás demandas actuais do mercado.
Segundo o alcalde José Ángel Santos, a inacción do conselleiro do Medio Rural para levar a cabo esta concentración parcelaria, só pendente dun decreto, é incomprensible tanto para el como para estes veciños, que ven perigar a continuidade das súas explotacións, polas que apostaron con todo o seu esforzo persoal e económico sendo o seu único modo de vida. O decreto e a posterior execución inmediata desta concentración son claves no seu futuro para despegar definitivamente, tanto en clave territorial como económica e isto só depende da vontade do responsable deste departamento de apostar pola modernización deste sector.
O alcalde considera urxente e prioritario a reordenación de parcelas nesta parroquia coa concentración parcelaria para que estas familias poidan sobrevivir e contribuír ao crecemento do sector na zona. “O problema do pastoreo aumenta debido á falta de parcelas concentradas, xa que aumenta o número de cabezas de gando e as parcelas están lonxe da explotación, o que significa que os titulares da explotación precisan máis man de obra para poder levar a cabo esta transferencia diaria, á que hai que engadir a inseguridade e o perigo que xeran diariamente estas transferencias ”.
Segundo o alcalde, outro problema engadido e non menos importante para estas explotacións é o aumento do custo da labranza en parcelas pequenas, ademais do esforzo e tempo que isto implica, "sen parcelas cunha superficie mínima, a labranza non é rendible, e cada vez é máis difícil contar cos recursos humanos e materiais que o permitan ”.
A administración autonómica, se non se involucra e executa esta concentración parcelaria en Seoane e Mundín, será a responsable do futuro destes mozos agricultores, que se verán obrigados a devolver parte das axudas concedidas e buscar o seu futuro profesional fóra do sector polo que apostaron, coas consecuencias económicas e o despoboamento que esta situación suporía para o municipio.
O alcalde considera inxustificable que a Consellería do Medio Rural non actúe para levar a cabo un expediente de consolidación territorial e reestruturación da propiedade, solicitado hai 12 anos, imprescindible para o desenvolvemento da zona que o demanda, e que conta con todos os informes e trámites necesarios para o seu decreto e posterior execución. Por este motivo, o alcalde esíxelle ao titular de Medio Rural, José González, o desbloqueo inmediato desta situación, axilizando o expediente desta demandada e necesaria concentración parcelaria, para que se faga realidade, xa que é fundamental para as 40 familias que actualmente viven do sector agrícola gandeiro nesta zona e, polo tanto, o Concello estará á espera de que se decrete esta concentración nos próximos días e comecen os traballos necesarios para acometer esta demanda.

0.18276190757751