Sopa de siglas do noso Sistema Educativo

TerraChaXa | RibeiraSacraXa | SarriaXa | LugoXa | AMariñaXa
O pupitre é a sección do mestre Julio Díaz no que trata os temas de actualidade no ámbito educativo cun toque persoal
11 abr 2024

Por Julio Díaz

Desde a entrada en vigor da Ley General de Educación ata a aprobación da LOMLOE cualificamos ese espazo de tempo como unha verdadeira “Sopa de Siglas”, tendo moitas dúbidas de que, lonxe de fortalecer o Sistema Educativo, imos retrocedendo na calidade do noso ensino. Unha sopa de siglas que inclúe reformas nos seguintes anos: 1970 LGE, 1980 LOECE, 1985 LODE, 1990 LOGSE, 1995 LOPEG, 2002 LOCE, 2006 LOE, 2012 a LOMCE e 2022 a LOMLOE.
Se se analizan con detemento os cambios introducidos polas distintas reformas acaecidas nas últimas décadas, trátase dunha mera rivalidade entre partidos políticos.

Segundo os expertos, os continuos cambios desde a Ley General de Educación, xeran descontrol nos centros educativos, nos estudantes e nos docentes; o compromiso co ensino desvanécese pouco a pouco ante un escenario cheo de incerteza e, por suposto, na calidade da Educación, vendo como única saída a formulación dunha Lei estable que admita como cambios as actualizacións curriculares propias do avance da sociedade.

Máis da metade dos españois (un 52 %) pensa que a escola de hoxe é peor que a de antes, mentres que un 55 % opina que os estudantes saen peor preparados, segundo se desprende da I enquisa de Percepción Social da Innovación Educativa, presentada pola Fundación COTEC.

Un 74 % pensa ademais que hai alumnos que non queren estar na escola e dificultan a aprendizaxe dos demais e outro 74 % opina que non hai disciplina nin respecto polo docente; segundo se desprende deste estudo realizado en colaboración coa axencia 40dB, para que o que realizaron 7000 enquisas a persoas de máis de 16 anos, entre os meses de marzo e abril de 2023.

Segundo o responsable de educación e formación da Fundación COTEC, Ainara Zubillaga, os resultados da enquisa reflicten “o sesgo do supervivente, aqueles que triunfaron no ámbito educativo e non se decatan que o resto das persoas non sempre parten da mesma casilla de saída e que antes era máis doado atender ás necesidades que agora”.

Esta percepción negativa que lanza o estudo, que mostra “certa polarización “, contradícese cos datos e as evidencias e que temos un aumento das competencias básicas da poboación, non temos tan malos resultados, tampouco moi bos, e o avance nas últimas décadas do sistema é moi significativo, segundo Ainara Zubillaga.

Os principais elementos de mellora que detecta o estudo son: unha lexislación axeitada, mellora das políticas do profesorado e, a maior distancia, mellorar as metodoloxías, tender a unha aprendizaxe máis colaborativa, mellorar a avaliación, etc.

O que máis importa na obtención de mellores resultados académicos, de acordo cos entrevistados, son “os docentes e despois a cultura do esforzo “.

Unha das lecturas que facemos é que temos que mellorar moito como contar o que facemos desde o sistema. Facer pedagoxía do noso traballo, afirma Zubillaga.

“Hai moitos debates estériles e dicotómicos que non son certos. O debate público preséntase en branco e negro e no terreo educativo temos moitos grises” conclúe.